• 21/06/2024

Gemeentebestuur Mol trekt naar Raad van State tegen windturbineproject

MOL – Het gemeentebestuur van Mol stapt naar de Raad van State om de kapvergunning voor het windturbineproject te laten schorsen en nietig te verklaren. Deze kapvergunning werd door het Vlaamse Agentschap Natuur en Bos afgeleverd. Dit gebeurde al vooraleer de Vlaamse Regering uiteindelijk besliste om geen omgevingsvergunning te verlenen aan het windturbineproject.

Andreas Verbeke (N-VA), schepen van ruimtelijke ordening: ‘Eerder gaf het college van burgemeester en schepenen al een inhoudelijk sterk gemotiveerd negatief advies voor het project. Deze stap naar de Raad van State bewijst de vastberadenheid van het gemeentebestuur om dit project te stoppen. Gigantische windturbines horen niet thuis in dit uiterst waardevolle uitgestrekte bosgebied.’

Om zes windturbines te kunnen realiseren in het bosgebied van SCK-CEN, heeft Ecopower zowel een omgevingsvergunning als een kapvergunning nodig. De omgevingsvergunning werd inmiddels geweigerd door de Vlaamse Regering. De kapvergunning daarentegen werd wel afgeleverd door het Agentschap Natuur en Bos.

Het gemeentebestuur onderneemt nu de nodige juridische stappen om deze kapvergunning zowel te schorsen als nietig te verklaren.

Verbeke: ‘We hebben hiervoor een uitgebreid en grondig gemotiveerd verzoekschrift ingediend bij de Raad van State. Het gemeentebestuur is vastberaden om dit project te stoppen. De bouw van zes 200 meter hoge windturbines in de bossen rond het SCK-CEN zou onherroepelijk schade toebrengen aan het uniek stil groengebied. De negatieve impact op de natuurwaarde en de toeristische/recreatieve aantrekkingskracht van dit gebied is veel te groot. Dit project zou een rechtstreekse inbreuk betekenen op het welzijn van talrijke inwoners en bezoekers. Daarom gaf het gemeentebestuur na een openbaar onderzoek negatief advies voor dit project. Eind juli weigerde ook de Vlaamse regering de omgevingsvergunning omdat het project niet verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening.’

Naast de juridische stappen tegen het huidige windturbineproject bekijkt het gemeentebestuur de verschillende mogelijkheden om het groene en stille karakter van dit uitgestrekte bosgebied definitief te vrijwaren. Momenteel staat deze zone op het gewestplan nog aangeduid als ‘gebied voor de vestiging van kerninstallaties’. ‘We analyseren momenteel welke stappen op vlak van ruimtelijke planning we kunnen ondernemen zodat gelijkaardige ontwikkelingsprojecten in de toekomst geen kans meer maken. Dit bosgebied verdient absolute bescherming voor toekomstige generaties.’

Op zaterdag 14 augustus worden in Ezaart extra verkeersmaatregelen ingevoerd voor de wielerwedstrijd Provinciaal Kampioenschap Vrouwen Jeugd en Junioren. Zo geldt van 12 tot 18 uur een stilstaan- en parkeerverbod op het volledige parcours en een doorgangsverbod in de Gerststraat, de verbinding tussen Ezaart en Hoogeinde. Start en aankomst van de wedstrijd zijn voorzien aan café De Oude Jager, Ezaart 351. Om 13 uur wordt het startschot gegeven voor de Jeugd en om 15 uur voor de Junioren. De organisatoren brengen de bewoners van de betrokken straten tijdig op de hoogte. (EM) / Gemeente Mol)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten