• 17/06/2024

Gemeente Zoersel zet burenbemiddelaars in om partijen te verzoenen

ZOERSEL – Harmonieus samenleven is niet altijd even gemakkelijk. Soms stapelen de frustraties zich op en kan een banaal conflict plots escaleren. Burenbemiddeling kan op een laagdrempelige manier zorgen voor een verzoening tussen beide partijen, zonder dat de politie of het vredegerecht betrokken wordt. Zoerselaars kunnen vanaf vandaag – gratis – beroep doen op zo’n burenbemiddelaars.

Burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA, tweede van rechts op de foto): ‘Het aanstellen van burenbemiddelaars hadden we in onze beleidsdoelstelling voorzien. Onze manier van leven legt weleens druk op mensen met conflicten als gevolg. Vaak komen die bij ons te rade en verwachten ze een oplossing. Daarbij moeten we ons de vragen stellen: hoe kunnen we de communicatie herstellen en hoe kunnen we ingrijpen voor het te laat is? Er werden al initiatieven genomen door de provincie en ook in sommige andere gemeenten kunnen mensen al beroep doen op burenbemiddeling. Eerst hadden we gedacht om het probleem intergemeentelijk aan te pakken maar dat was niet voordehandliggend omdat de verantwoordelijke binnen de gemeentelijke administratie vaak ook nog andere taken heeft. Daarom zijn we zelf aan de slag gegaan en hebben we één coördinator (Leen Aernouts, links op de foto) en drie vrijwillige bemiddelaars (Peter Crab – rechts op de foto-,Karina Van Goethem en Hilda Druyts – tweede van links op de foto -) aangesteld. Die gaan per twee op stap.’

Crab: ‘Ik ben al bemiddelaar in de stad Mechelen maar aangezien ik in Zoersel woon leek het me logisch dat ik ook hier aan de slag ging. Vaak staan mensen het eigenaarschap van een conflict af aan derden. Bemiddelen wil zeggen dat wij dat eigenaarschap gaan teruggeven aan de mensen die ruzie hebben. Conflicten komen voor in diverse vormen: de generatiekloof, tussen buren, een andere etnische achtergrond,… Wij gaan aan de slag volgens het principe: beter een goede buur dan een verre vriend.’

Druyts:  ‘Veel hangt ook wel af van het moment dat je als bemiddelaar tussenkomt in het conflict. Wanneer je op voorhand contact opneemt dan is de kans groot dat de gemoederen al wat bedaard zijn. Er zijn een aantal conflicten waarbij burenbemiddeling uitgesloten is. Ik denk dan bijvoorbeeld aan fysiek geweld of drugsproblematiek.’

Nu wordt de burgemeester nog al te vaak geconfronteerd met burenconflicten. Verstreken: ‘Dat kan gaan over kinderen of huisdieren die teveel lawaai maken, overhangende takken die het zicht op de straat verstoren, een afscheiding die niet juist staat …’ Aernouts: ‘’Wie beroep wil doen op één van onze burenbemiddelaars, neemt eerst contact op met mij om het probleem te schetsen. Dat kan via 03 298 09 03, burenbemiddeling@zoersel.be of op afspraak in de Handelslei 167. Ik ben elke maandagnamiddag bereikbaar van 13u30 tot 16u30. Komt de situatie in aanmerking voor burenbemiddeling dan vraag ik twee van onze bemiddelaars om zich op de zaak toe te leggen. Zij gaan langs bij de aanvrager en luisteren naar zijn versie van de feiten. Nadien nemen ze contact op met de buur in kwestie en gaan – als hij instemt – ook daar langs om zijn kant van het verhaal te horen. Vervolgens worden beide buren samen uitgenodigd om het probleem uit te praten en te zoeken naar een oplossing die voor beiden aanvaardbaar is. Zo wordt er terug een veilige dialoog gecreëerd tussen de twee partijen.

Edwin MARIËN

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten