• 19/05/2024

Gemeente Willebroek stelde voorlopige plannen over nieuw centrum voor

WILLEBROEK – Na een grote participatieronde bij de inwoners over het centrum van Willebroek, ging een ontwerpteam met alle ideeën aan de slag.

Vanmiddag kon je een kijkje gaan nemen naar het resultaat op een infomarkt, waar de gemeente de voorlopige plannen voorstelde aan haar inwoners.

Vorig jaar konden alle Willebroekenaren op verschillende manieren meedenken over het centrum van hun dromen.

Bavo Anciaux (Open Vld), schepen van omgeving: ‘Dat leverde heel wat nieuwe en frisse ideeën op, die inmiddels door het ontwerpteam zijn verwerkt in een strategisch masterplan voor het centrum.’

‘In het plan worden de ambities en krijtlijnen voor de toekomst uitgezet, die moeten toelaten om het centrum te transformeren tot een aangename woonomgeving met ruimte voor groen, water en zacht verkeer.’

‘Daarnaast bepaalt het plan strategieën om het handelscentrum te versterken en om het centrum klimaatrobuust te maken.’

Het kanaal en de waterkant vormen de drager van het plan. ‘Op termijn wordt deze zone een nieuwe groene ontmoetingsplek voor alle inwoners, waar aangenaam verblijven, wandelen en fietsen langs het water centraal staat.’

Drie grote thema’s zijn cruciaal binnen het voorgestelde masterplan: de groene long, die verschillende groengebieden aan elkaar rijgt; het kernwinkelgebied, een compacte handelszone georganiseerd rond de twee (herdachte) centrumpleinen, versterkt door nieuwe projecten en doorsteken en de cultuuras, die de verbinding vormt tussen een aantal belangrijke socio-culturele sites in het centrum. In het masterplan komt natuurlijk ook de circulatie en ontsluiting van het centrum aan bod.

Het plan formuleert niet alleen ‘grote ideeën’, maar belicht ook de rol die verschillende strategische sites (zoals bijvoorbeeld de scholensite) spelen, onderzoekt welke ruimtelijke transformaties, instrumenten en acties nodig zijn en met welke partners de gemeente zal samenwerken, om tot realisaties te komen.

Omdat de gemeente niet alle zones en sites tegelijk kan aanpakken, is er een prioriteitenlijst gemaakt die aangeeft welke locaties en acties best eerst aan beurt komen.

Het masterplan bouwt verder op de ideeën van de Willebroekenaars. Anciaux: ‘We willen dan ook graag aftoetsen bij onze inwoners of de voorstellen in het masterplan beantwoorden aan ‘het centrum van hun dromen.’
Medewerkers van de gemeente en leden van het ontwerpteam waren vanmiddag aanwezig en beantwoordden vragen.

Suggesties en bedenkingen konden ter plaatste of via mail aan de gemeente worden overgemaakt. (EM / Foto Gemeente Willebroek)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten