• 24/07/2024

Gemeente Mol transformeert Centrum West tot fietsveilige woonbuurt

MOL – In de tweede helft van september start de heraanleg van Centrum West. Lokaal bestuur Mol transformeert de verouderde weginfrastructuur naar een aangename en fietsveilige woonbuurt. Dit herinrichtingsproject omvat ook de vernieuwing van de riolering door Pidpa en een uitbreiding van het bestaande warmtenet door Fluvius. Drie straten worden in het projectgebied ingericht als fietsstraat.

Andreas Verbeke (N-VA), schepen voor openbare werken en mobiliteit: ‘Om de hinder voor de bewoners te beperken, is de volledige opdracht opgedeeld in vijf verschillende fases. Er wordt gestart in de Collegestraat, op het kruispunt met de Markt. De exacte startdatum hangt af van de tijdige levering van de bestelde materialen en weten we finaal in de loop van augustus. Op dat moment plannen we ook een bewonersvergadering in voor fase één en twee. Het project Centrum West omvat de Collegestraat, Vennestraat, Schansstraat (deel tussen Collegestraat en Edmond van Hoofstraat), Gasstraat, Asstraat, Gasthuisstraat en Sint-Pieterstraat (deel tussen Adolf Reydamslaan en Rondplein).

‘In 2017 kozen de buurtbewoners resoluut voor een aangename woonomgeving met prioriteit voor veilige fietsvoorzieningen. Deze woonomgeving combineren we met voldoende parkeerplaatsen.’ Zo werd toen beslist om het eenrichtingsverkeer te behouden. Deze verkeerscirculatie ontmoedigt sluipverkeer doorheen de buurt. Ook het invoeren van de blauwe parkeerschijf in combinatie met de optie op een bewonerskaart, kreeg van de bewoners groen licht. Dit aangepaste parkeerregime werd begin 2022 ingevoerd.

Drie straten krijgen een volledige herinrichting als fietsstraat: de Collegestraat (deel tussen Markt en Gasthuisstraat), Vennestraat en Schansstraat. Deze straten sluiten aan op de fietsverbindingen tussen de verschillende secundaire scholen in het Centrum, Millegem, Achterbos, Ezaart en de fietstunnels ter hoogte van de Zuiderring. ‘Naast de fietsstraten voorzien we ook voor de Asstraat en een deel van de Gasstraat en de Sint-Pieterstraat een fietsvriendelijke inrichting. Tenslotte omvat het project ook de aanleg van een fietsveilige aansluiting van de Collegestraat en Sint-Pieterstraat met de Jakob Smitslaan.’

Om de snelheid van het verkeer te doen dalen en de kruispunten beter aan te duiden, krijgen drie kruispunten in de buurt een verhoogde aanleg en een ander materialengebruik. Het gaat om de kruispunten van de Collegestraat met de Gasstraat  en de Collegestraat met de Vennestraat/Schansstraat. Ook het kruispunt Gasstraat met de Asstraat wordt verhoogd aangelegd. ‘Ter hoogte van de ingang van het Boulevardpark en woonzorgcentrum Witte Meren in de Collegestraat richten we een verhoogde oversteekplaats in. Datzelfde geldt voor de toegang tot Sint-Lutgardis in de Vennestraat. Het huidige groen in straten met veel zieke bomen en storende vruchten vervangen we door nieuwe onderhoudsvriendelijke bomen.’

Het verouderde gemengde rioolstelsel wordt vervangen door een riolering met gescheiden afvoer van regenwater en afvalwater. Fluvius maakt van de werken gebruik om het ondergronds warmtenet uit te breiden via de Vennestraat en Collegestraat richting Gasthuisstraat en een stukje Edmond van Hoofstraat (tussen Gasthuisstraat en Schansstraat). De uitbreiding richt zich op grote verbruikers. De duur van de werken wordt geraamd op een tweetal jaar. Alle info op www.gemeentemol.be/centrumwest. (EM)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten