• 19/07/2024

Gemeente Mol adviseert ongunstig voor bouw van windturbines bij SCK-GEN

MOL – Het college van burgemeester en schepenen van Mol geeft een negatief advies voor de realisatie van zes windturbines van 200 meter hoogte in de bossen van SCK-CEN. Het college evalueert het windturbineproject als ‘disproportioneel’ en totaal niet passend in de omgeving.

Gebieden voor de vestiging van kerninstallaties zijn sinds een tiental jaar gelijkgesteld met zones voor gemeenschaps- en nutsvoorzieningen. Andreas Verbeke (N-VA), schepen voor ruimtelijke ordening: ‘Het enorme groengebied wordt doorkruist door de slingerende vallei van de Breiloop en talrijke recreatieve wandelpaden. Naast bossen telt het gebied zogeheten ‘landbouwkamers’. De noordzijde van het gebied wordt begrensd door het kanaal Herentals-Bocholt. Ten noorden van dit kanaal liggen opnieuw omvangrijke weilanden en bossen. Aan de overige zijdes wordt het gebied omsloten door landelijke, rustige woonwijken.’

Doorheen de jaren heen is deze enorme groenzone uitgegroeid tot een waardevol rustig en stil groengebied waar wandelaars en fietsers in de eerste plaats genieten van de ongerepte natuur en bijhorende stilte. Net buiten het gebied liggen enkele horecagelegenheden. Frederik Loy (CD&V), schepen van milieu: ‘In tegenstelling tot andere locaties waar de bouw van windturbines door de hogere overheid wordt gepromoot, is hier geen industriële activiteit aanwezig. Op deze locatie ligt geen autostrade die het geluid van de windturbines absorbeert. Het naastgelegen kanaal straalt als lijninfrastructuur in de eerste plaats rust en sereniteit uit. Daardoor kan het kanaal niet gebruikt worden als structurerend lijnelement voor windturbines, zoals dit wel geldt voor een autostrade of een kanaal met aanpalende industriezone.’

De enorme groenzone sluit via de Gooreersels/Oude Bleken aan op een centraal gelegen groene as in de gemeente. Deze as wordt gevormd via de verschillende bossen van de Galbergen, Haaksstraat, Rollekens/Sint-Theresiastraat, 15 Kapellens, De Rooy, Zelm en vervolgens Gooreersels/Oude Bleken. Het gemeentebestuur heeft de beleidsintentie om deze groene as voor de komende generaties maximaal te bewaren en te versterken. Verbeke: ‘Het windturbineproject staat haaks op deze visie. Voor de windturbines zou in totaal één hectare bos moeten sneuvelen. Verschillende wandelpaden en brandgangen moeten een definitieve verharding krijgen, wat onvermijdelijk de natuurwaarde aantast. Loy: ‘Ook landschappelijk heeft dit enorme gebied een grote waarde. De bossen worden doorsneden door rechte wandelpaden en de kronkelende Breiloop, met af en toe zogeheten ‘landbouwkamers’. De vele wandelaars ervaren dit gebied vooral als een gaaf en ongeschonden landschap, typerend voor onze streek.’

Aanvullend stelt het college van burgemeester en schepenen dat in het dossier MER (Milieueffectenrapport) wordt verwezen naar een advies van het Agentschap Natuur & Bos (ANB) van acht jaar geleden. Dit advies is volgens het gemeentebestuur niet meer actueel. Een recent advies is noodzakelijk. ‘ De bevoegdheid van het gemeentebestuur beperkt zich tot het organiseren van het openbaar onderzoek en het verlenen van advies. Het openbaar onderzoek heeft geleid tot talrijke bezwaarschriften. Deze zullen worden geïnventariseerd en overgemaakt aan de bevoegde overheidsinstanties, net als het ongunstige advies. Finaal is het aan de Vlaamse regering om te beslissen over een vergunning. (EM / Foto Gemeente Mol)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten