• 21/04/2024

Gemeente Kontich krijgt er 12,4 hectare bos bij dankzij verkoop door Stad Mechelen

KONTICH – Stad Mechelen verkoopt OCMW-gronden gelegen in Kontich-Waarloos voor ruim één miljoen euro aan Natuurpunt. In totaal gaat het om 12,4 hectare of zo’n achttien  voetbalvelden. In samenspraak met het Lokaal Bestuur Kontich en na akkoord van de pachters zullen de percelen gebruikt worden voor bosuitbreiding en extra bomen.

In de loop van de geschiedenis hebben verschillende steden en gemeenten in Vlaanderen eigendom verworven buiten hun grondgebied. Arthur Orlians (Open Vld, tweede van rechts op de foto), schepen van patrimonium in Mechelen: ‘Landbouwgronden buiten Mechelen in onze eigendom proberen we te verkopen, maar niet aan eender wie. We doen dit steeds in samenspraak met de Vlaamse Landmaatschappij, de betrokken gemeente, Natuurpunt en de betrokken pachters. Dit dossier is echt een win-win-win. Stad Mechelen verkoopt het voor meer dan één miljoen euro, gemeente Kontich krijgt er een groot bos bij dat onderdeel zal uitmaken van het natuurpark Rivierenland, en dit alles gebeurt met het akkoord van de lokale boeren. We hebben enkel de gronden verkocht waar een akkoord was met de pachters. Dat was voor mij als schepen van landbouw belangrijk. De boeren kregen een vergoeding of konden hun activiteit op een ander perceel verderzetten.’

Wim Claes (Open Vld, midden op de foto), schepen van groenzorg in Kontich en Sophie Baeckelmans (tweede van links op de foto), schepen van omgeving (eveneens Open Vld en eveneens in Kontich) zijn zeer tevreden dat de inwoners van Kontich er op deze manier een extra groot bos bijkrijgen. Claes: ‘Binnen het kader van het lokaal energie- en klimaatpact en met ondertekening van het bomencharter engageerde ons lokaal bestuur zich ertoe om voor iedere inwoner een boom aan te planten. Met onze 22 000 inwoners is dat een pittige uitdaging die we door deze aankoop voor een groot deel kunnen realiseren. Via een samenwerkingswerkingsovereenkomst met Natuurpunt kunnen we – in ruil voor een financiële inbreng van de gemeente – beroep doen op hun expertise qua verwerving, aanplanting en beheer van het bos. Voor het lokaal bestuur was het belangrijk dat het aan te planten bos publiek toegankelijk wordt voor onze inwoners én dat er rekening werd gehouden met de toekomstplannen van de betrokken pachters.’

Dirk Costrop, voorzitter van Natuurpunt Oude Spoorweg: ‘Uiteraard is Natuurpunt in naam van alle natuurliefhebbers zeer tevreden met deze unieke samenwerking met het Kontichs en Mechels bestuur. Hiermee realiseren we samen één van de grootste bosaanplantingen in deze bosarme regio sinds de start van onze campagne ‘Bos voor Iedereen’. Twaalf hectare bosuitbreiding is ongezien in de Antwerpse Zuidrand. Natuurgebied Oude Spoorwegberm wordt dankzij deze samenwerking bovendien in één klap bijna dubbel zo groot. De roep naar meer beleefbare natuur en bos hier is bijzonder groot. We zijn er dan ook erg gerust in dat de hele Kontichse bevolking massaal en enthousiast present zal tekenen op een groots plantfeest waar we voor elke inwoner een extra boom gaan planten, te beginnen met 7,7 hectare of maar liefst 17 000 inheemse bomen en struiken die de grond in moeten, wellicht in het weekend van 18 en 19 november. De andere hectares worden op een later tijdstip geplant in verdere afspraak met de vroegere pachter en het Lokaal Bestuur Kontich.’

Patrick Princen (Groen, rechts op de foto), Mechels schepen voor Natuur en groenontwikkeling: ‘Met deze verkoop van gronden aan Natuurpunt zijn we niet aan ons proefstuk toe. Sinds 2011 hebben we een overeenkomst om strategische bosgronden in eerste instantie te verkopen of in beheer te geven aan Natuurpunt in functie van bosuitbreiding. In totaal verkochten we zo bijna 72 hectare aan Natuurpunt in en buiten Mechelen. Met de recente beheerovereenkomst van Den Battelaer hebben we ook nog eens vijftien hectare extra in beheer gegeven. Natuur kent geen gemeentegrenzen. Met deze verkoop zetten we opnieuw een stap in het verbinden en versterken van de kwetsbare natuurgebieden in en rondom Mechelen. Stap voor stap realiseren we zo onze droom van een groot natuurpark, Natuurpark Rivierenland, en dit tot groot genoegen van vele natuurliefhebbers.’ (EM / Foto Stad Mechelen)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten