• 20/06/2024

Gemeente Herselt werkt aan toekomst voor oud en jong

HERSELT – Twee vliegen in één klap, dachten ze in de gemeente Herselt. De werken voor het lokaal dienstencentrum en de buitenschoolse kinderopvang Varenwinkel kunnen van start gaan en, even verderop –aan Blauberg –  kan een aanvang worden gemaakt van de bouw van jeugdlokalen.

Het lokaal dienstencentrum en de buitenschoolse kinderopvang Varenwinkel worden neergeplant op de plaats waar de kapel stond. Elke Verlinden (Mensen met mensen, tweede van links op de foto), schepen van welzijn en gezondheid: ‘De kapel werd afgebroken, de bomen werden gerooid en de voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen liggen achter de rug. Vanaf vandaag wordt de werfinrichting verzorgd en kunnen de eigenlijke bouwwerken van start gaan. De glasramen van de kapel zullen verwerkt worden in de nieuwbouw maar we weten nog niet op welke manier.’

‘Ons project is uniek. Nergens anders delen een dienstencentrum en de buitenschoolse kinderopvang eenzelfde gebouw. Het geheel kost 1,7 miljoen euro waarvan 600 000 euro wordt gesubsidieerd. De kapel dateert uit de jaren ’60. Even was er sprake van dat er nog vieringen zouden worden gehouden maar toen bleek dat dit toch niet zou gebeuren konden  we ze afbreken. Bedoeling is dat het geheel in gebruik wordt genomen in 2023. Het OCMW gaat er zitdagen houden en er start een samenwerking met het woonzorgcentrum. Ook de school gaat er tien uur per week turnlessen geven.’

‘De buitenschoolse kinderopvang gebeurde in de school in een verouderde ruimte die ook gebruikt wordt  als refter, speelruimte, noem maar op. We waren dus sowieso van plan om een nieuwe accommodatie te bouwen. Maar daar blijft het niet bij. In Bergom hebben we als gemeente het Zusterhuis aangekocht. Ook dat zal dienstdoen als dienstencentrum en voor buitenschoolse kinderopvang.’

‘Uit een bevraging bij onze bejaarden bleek dat er vooral nood was aan een ontmoetingscentrum en een dorpsrestaurant. Van dat laatste wordt ook werk gemaakt. Sinds het begin van corona hebben we al een Babellijn. We merken dat nog steeds mensen daar behoefte aan hebben. Gelukkig zullen onze vrijwilligers binnenkort ook echte huisbezoeken kunnen afleggen.’

Iets verderop, in Blauberg, wordt een aanvang genomen met de bouw van een nieuwe accommodatie voor de jeugd. Meer dan vijf jaar geleden werden de lokalen getroffen door een zware brand. Mark Van den Wouwer (N-VA), schepen van patrimonium: ‘De lokalen zijn bestemd voor zowel de scouts als de KSA. Het zal een vrij industrieel gebouw worden en dat komt voornamelijk omwille van budgettaire redenen. De eerste plannen die voorgelegd werden waren financieel niet haalbaar. Ze waren te ambitieus. Dus hebben wij moeten bijsturen. De verzekering is uiteraard tussengekomen na de brand maar het uitgekeerde bedrag is verre van toereikend om nieuwe gebouwen op te trekken. Het totale kostenplaatje  bedraagt 850 000 euro. De jongeren zelf werden nauw betrokken bij het uittekenen van de plannen. Zolang de bouw bezig is voorzien we een container. We rekenen erop dat alles gerealiseerd zal zijn op één jaar tijd al moeten we rekening houden met eventuele vertragingen bij het leveren bouwmaterialen.’

Edwin MARIËN

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten