• 19/05/2024

Gemeente Berlaar hield burgerbevraging in refter van Heilig Hart van Maria

BERLAAR – Elke zes jaar maakt een lokaal bestuur een meerjarenplanning op, waarin het beleid voor de komende jaren vastgelegd wordt.

 Om het bestuur van de gemeente bij te staan in de opmaak van die meerjarenplanning, verzamelt de administratie heel wat informatie in een omgevingsanalyse.

 Die omgevingsanalyse brengt onder meer de noden en behoeften van inwoners, verenigingen, ondernemingen en andere belanghebbenden en belangrijke maatschappelijke tendensen in kaart.

 Om een zo goed mogelijk beeld te kunnen vormen van wat er leeft in Berlaar, organiseerde men vanuit het lokaal bestuur een burgerbevraging en een burgerbabbel.

Voor de burgerbevraging  werden er via een steekproef 2 000 willekeurige inwoners geselecteerd.

 De bevraging werd gecoördineerd door een externe firma, die ook de gegevens zal verwerken.

 Het lokaal bestuur vraagt iedereen die een brief ontving om deel te nemen en hen zoveel mogelijk informatie te bezorgen. De burgerbabbel vond vanavond plaats in de refter van Heilig Hart van Maria.  

 Kris MARTLE

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten