• 28/02/2024

Gemeenschap van Mol Sluis werkt mee aan heropbouw van historische schuur

MOL – De toevallige vondst van een oud gebinte in oktober 2019 zet heel wat in beweging in Mol-Sluis. Een lokale groep vrijwilligers gaat straks de originele Kempense dwarsschuur terug opbouwen. En daar blijft het niet bij. Vlakbij de schuur komt er een nieuwe rustplaats voor fietsers en wandelaars. De schuur zelf zal gebruikt worden voor educatieve activiteiten zoals klasbezoeken en voorleesmomenten. Voor het Jacob Smitsmuseum is het aanleiding tot een nieuwe wandeling waarbij de Molse Schildersschool, het erfgoed en de landbouw met elkaar in dialoog gaan. Het project zou moeten gerealiseerd zijn in de zomer van 2022.

Het was Jonas Van Craenendonck (tweede van rechts op de foto) die de vondst deed op de hoek van de Brandstraat en de Boerestraat. ‘Ik zag aan de binnenkant enkel houten balken. De schuurconstructie zat al meer dan 100 jaar ‘verstopt’ achter en onder wanden en een dak van asbestplaten. Toen ik die platen verwijderde, kwam de typische schuurconstructie tevoorschijn. Ik heb de schuur afgebroken en alle onderdelen gestockeerd. De historische schuur wordt op de nieuwe locatie zo authentiek mogelijk heropgebouwd. Na de reconstructie van de draagstructuur volgt het vitsen en brengen de vrijwilligers leemstuc aan op de muren. Eens klaar krijgt de schuur haar originele functie terug. Er komt een potstal voor koeien en een opslagruimte voor graan, hooi en stro. In 1956 verhuisde een soortgelijke schuur van Mol Sluis naar Bokrijk. Mijn grootste bekommernis was om de schuur in Sluis te houden. Daarom zal ze worden geplaatst naast mijn boerderij. De 4 000 inwoners leven fel mee. Ik deed al een oproep voor helpende handen en de respons is enorm.’

De vrijwilligers verenigden zich in de groep ‘Schuur in beweging – De Luyckenaar herleeft!’ De heropbouw startte in januari met voorbereidende werken. Voor het rustpunt vroegen de initiatiefnemers een omgevingsvergunning aan. Daarnaast werken de vrijwilligers samen met het Jakob Smitsmuseum aan een informatieve wandeling die eveneens langs het rustpunt zal passeren. Er worden ook educatieve klasbezoeken, voorleesmomenten en andere belevingsmomenten gepland. Dirk Noels (rechts op de foto): ‘We zien dit als een community-project. We namen contact op met de plaatselijke school om het project te linken aan de leerprogramma’s, zowel in die van de kleuters als die van de leerlingen van het zesde leerjaar. Ook zij reageerden enthousiast. Maar koken kost geld dus moesten we op zoek naar sponsors en zochten we steun bij LEADER Kempen Oost, een subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat wordt gefinancierd door Europa, Vlaanderen en de provincie Antwerpen.’

Gedeputeerde Kathleen Helsen (CD&V, tweede van links op de foto): ‘Het project voldeed aan alle eisen. Het versterkt en vrijwaart de open ruimte en heeft aandacht voor de streekidentiteit. Bovendien wordt er een link gelegd naar de landbouw en naar de dorpsgemeenschap. Dat de school ook zal betrokken worden is een meerwaarde voor de kinderen van Sluis en bij uitbreiding van heel Mol.’

Frederik Loy (CD&V, links op de foto), schepen van erfgoed: ‘Het gemeentebestuur is bijzonder enthousiast over dit initiatief. De heropbouw van de schuur herstelt een belangrijk stukje erfgoed in ere en smeedt hechte banden in de lokale gemeenschap van Sluis. Onze diensten toerisme, landbouw, erfgoed en de Kamer van Heemkunde ondersteunen het project op tal van manieren.’ De historiek van de schuur kan je nalezen op www.deluyckenaar.be

Edwin MARIËN

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten