• 21/06/2024

Geen vuurwerk tijdens districtsraad van Wilrijk, wel in Merksem

WILRIJK – Als er één gemeente- of  districtsraad het volgen waard is dan is het wel diegene waar de begroting wordt besproken wordt of – zoals gisteren het geval was in Wilrijk – aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025. Partijen maken van de gelegenheid gebruik om zich te profileren en de meerderheid met lof/kritiek te overladen.

Dat was dit keer niet het geval. Meerderheidspartijen N-VA, Open Vld en CD&V keurden de wijzigingen goed. Oppositiepartijen Groen en Vooruit stemden tegen, Vlaams Belang onthield zich en PVDA was afwezig. De drie oppositiepartijen zegden dat het goede richting uitging maar dat het beter kon. Dirk Avonts (Groen) vond het jammer dat amper 5 000 euro wordt uitgetrokken voor de middenstand’  Martine Depauw (Vooruit): ‘Een sociale kruidenier zou leuk zijn. Er staan veel werken geprogrammeerd voor het openbaar domein maar het afstemmen ervan ontbreekt. En bij ‘Sporten en Bewegen’ wordt wel 26 000 euro uitgetrokken voor de schaatsbaan op Winterdorp en 25 000 euro voor de wielerclub maar daardoor gaan mensen niet meteen zelf bewegen.’ De reden voor het gebrek aan vuurwerk laat zich raden: de pandemie die heerste tijdens de voorbije maanden. Plannen zijn er genoeg voor 2022 maar vraag is of de nieuwe coronacijfers geen roet in het eten zullen gooien. Het Winterdorp komt er niet zoals we dat in het verleden kenden  – er komt enkel een schaatsbaan – maar wel een nieuwjaarsdrink en in mei 2022 staan verschillende evenementen geprogrammeerd in het kader van 65 jaar Jommeke in de scholen en op de Bist. De Spoorwegberm bestaat 200 jaar en ook daar zal aandacht aan geschonken worden. Uiteraard moet de apotheose de al tweemaal uitgestelde Geitestoet worden.

Veel meer commotie in Merksem, al had het daar geen betrekking op het meerjarenplan. De scouts van Merksem huizen er in het Bouckenborgpark, naast het kasteel. Het lokaal is eigendom van de stad maar zonevreemd en in een beschermd landschap. Eerder werd vastgesteld dat er asbest in het dak zat. In 2017 werd dat ook gevonden in de muren en het sanitair. Na enkele mogelijkheden te hebben onderzocht ging de stad – in feite AG Vespa – op zoek naar een nieuwe locatie. Er werd gedacht aan het fort van Merksem, maar dat lag te ver van de huidige plek. De kleedkamers en de kantine van de City Pirates waren aan vernieuwing toe. Daarom stelde AG Vespa voor – om een nieuwbouw te plaatsen voor scouts en Pirates. Sonja De Meyer (CD&V), schepen van jeugd: ‘In december 2020 hebben wij vergaderd met de leiding en de ouders die akkoord waren mits enkele kleine aanpassingen die we als districtsbestuur ook hebben meegenomen.’ De scouts gaven ons op 30 september opnieuw groen licht tot zij plots – afgelopen woensdag, tijdens een nieuwe vergadering, – een heel andere houding aannamen en zij het participeren met de City Pirates niet meer zagen zitten omwille van de overlast die dat zou meebrengen.’ Gisteren vormde het een agendapunt op de districtsraad waar de Groen-fractie een amendement indiende om het agendapunt te verdagen wegens geen draagvlak. Dat voorstel werd goedgekeurd door de drie leden van Groen en door Open Vld. Meerderheid  en Vlaams Belang stemden tegen. Het punt om de gedeelde bouw te realiseren werd goedgekeurd door de meerderheid en VB. Groen en Open Vld onthielden zich. AG Vespa gaat dus verder met het uitwerken van het project – waarvoor ze 1,4 miljoen euro op tafel leggen – en er volgt na de herfstvakantie een onderhoud tussen de scouts, de City Pirates, de jeugddienst en stedelijke ambtenaren.’

Edwin MARIËN

Foto FB Geitestoet

 

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten