• 23/06/2024

Geen vergunning voor windturbine in Mol, proefproject voor senioren

MOL – De deputatie van de provincie Antwerpen verleent geen vergunning voor de realisatie van een vierde windturbine op industrieterrein Berkebossen in Mol. De deputatie volgt de argumentatie van het gemeentebestuur om de aanvraag niet te vergunnen. Tijdens het openbaar onderzoek liepen honderden bezwaarschriften tegen de windturbine binnen.

Van 21 januari tot en met 19 februari liep een openbaar onderzoek naar de bouw en exploitatie van een vierde windturbine op industrieterrein Berkebossen. De vierde turbine staat volgens het aanvraagdossier centraal ingeplant op de bedrijfsterreinen van AGC Glass Europe in Gompel. Ook de drie bestaande windturbines op industrieterrein Berkebossen zijn van Luminus.

Andreas Verbeke (N-VA), schepen voor ruimtelijke ordening: ‘De bijkomende vierde turbine zou bij realisatie een tiphoogte krijgen van 200 meter, wat 50 meter hoger is dan de bestaande turbines van een vorige generatie. Luminus zorgde in samenspraak met het gemeentebestuur voor een uitgebreide informatieronde tijdens het openbaar onderzoek. Alle omwonenden in een straal van 800 meter rond de windturbine ontvingen een brief met extra informatie. Wie wenste kon deelnemen aan een videovergadering.’

Naast de organisatie van het openbaar onderzoek krijgt het gemeentebestuur de mogelijkheid om binnen een specifieke termijn zelf een advies te formuleren over de plannen. Het college van burgemeester en schepenen besliste in de zitting van 25 februari om een negatief advies te geven. Frederik Loy (CD&V), schepen voor milieu: ‘Zo heeft de tiphoogte van 200 meter een zeer grote impact op de directe omgeving en wijkt deze hoogte te sterk af van de drie andere windturbines. Daarnaast heeft deze vierde turbine een negatieve visuele impact op zowel het casino (een beschermd monument) als de citéwijk (onroerend bouwkundig erfgoed). Tenslotte staat deze vierde turbine onvoldoende in lijn met het kanaal en de overige drie turbines. Dit vergroot de storende visuele impact voor de bewoners van de nabijgelegen woonwijken.’ De bevoegdheid van het gemeentebestuur beperkte zich evenwel tot adviesverlening. De deputatie van de provincie Antwerpen beslist finaal over het al dan niet verlenen van een omgevingsvergunning. Na deze negatieve beslissing bestaan er nog steeds beroepsmogelijkheden voor de initiatiefnemer(s).

De dienst seniorenplus start een proefproject met de Federale Pensioendienst (FPD) om afspraken in te boeken voor senioren. Zo kunnen inwoners die vragen hebben over hun (toekomstig) pensioen makkelijk terecht bij de pensioendienst ondanks de aflassing van het Pensioenpunt. Je maakt een afspraak door te bellen naar 014 33 16 00 en je kiest voor een telefonische afspraak of een afspraak via videogesprek. Door corona besliste de Federale Pensioendienst geen Pensioenpunt meer te organiseren op welzijnssite Ten Hove. Normaal gaat deze zitdag elke derde dinsdag van de maand door. De dienst blijft wel bereikbaar via www.mypension.be of via de gratis Pensioenlijn 1765.

Geef jij les in de kleuterklas of het eerste leerjaar? Heb je zin om in je klas te werken rond diversiteit? Meld je dan aan en test het educatief pakket ‘Lou op weg naar school’ uit. In het pakket vind je vertelplaten, puzzels, memoriespellen, fotosetjes van beroepen,… waarbij alles genderneutraal en niet stereotiep bekeken wordt. Interesse? Laat het weten via mail aan samenlevingsopbouw@gemeentemol.be. (EM / Afbeelding Gemeente Mol)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten