• 24/06/2024

Geen doorverwijs en voor elf euro psychologische hulp in 20 gemeenten

DUFFEL – Laagdrempelige psychologische hulp moet toegankelijk en betaalbaar worden voor iedereen die er nood aan heeft. Dat is de ambitie van Frank Vandenbroucke (Vooruit), minister van Volksgezondheid. Het plan krijgt nu ook in de praktijk vorm. Binnen de Emergo-regio, van Bornem tot Heist-op-den-Berg en van Ranst tot Mechelen, staan meer dan 65 psychologen en orthopedagogen klaar om hieraan mee te werken. Alleen al dit jaar  wordt hiervoor binnen de regio meer dan 4,7 miljoen euro voorzien.

De regio Emergo brengt vijf eerstelijnszones samen: Klein-Brabant Vaartland, Rupelaar, Pallieterland, Mechelen-Katelijne en Bonstato.

Vaak moet je nu heel wat ondernemen voor je kwalitatieve, juiste en betaalbare psychologische hulp kunt krijgen. Zeker kwetsbare doelgroepen botsen veelal op extra drempels. Terwijl het tijdig onderkennen van psychische klachten en een passend antwoord hierop bieden van cruciaal belang is.

Dirk Broos, co-voorzitter Emergo-netwerk: ‘Binnen onze regio versterken we daarom geleidelijk aan het aanbod van psychologische zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen. Daarvoor zetten we een systeem op waarbij klinisch psychologen en orthopedagogen instappen in een pakket, zoals buurtgerichte zorg, multidisciplinaire praktijken of specifieke projecten zoals hulp voor mindermobiele mensen, jonge gezinnen, hervalpreventie of kwetsbare gezinnen. Dit aanbod is gecreëerd op basis van effectieve zorgvragen in onze regio. Al meer dan 65 psychologen en orthopedagogen zijn bereid gevonden hieraan mee te werken. Het gaat om eerstelijnszorg, ofwel kortdurende en/of weinig intensieve psychologische interventies die bijdragen tot het behoud of herwinnen van een algemeen psychisch welbevinden. Daarnaast zet men ook in op meer gespecialiseerde psychologische zorg voor mensen met matige psychische problemen.’

‘Als we te lang blijven hoesten gaan we naar de huisarts. Wel, als het hoofd te lang vol blijft, willen we dat de stap naar psychologische zorg zo klein mogelijk wordt en betaalbaar is. Dankzij de vele psychologen en orthopedagogen die hun schouders onder dit aanbod willen zetten kunnen we nu echt van start en blijft dit geen papieren ambitie. We zijn hen ontzettend dankbaar dat zij kwetsbare doelgroepen willen vooruit helpen. Tegelijk zijn we nog steeds op zoek naar zorgverleners die zorg dicht in hun buurt willen aanbieden, in dienstencentra, in een woonzorgcentrum, school, … of naar zorgverleners die behandeling willen geven bij mensen in hun thuissituatie, omwille van mindere mobiliteit of andere redenen.’

De noodzaak aan een verwijsschrift van je huisarts valt weg, waardoor psychologen rechtstreeks toegankelijk zijn. Een voorschrift is ook niet langer noodzakelijk om terugbetaling vanuit het RIZIV te krijgen, waardoor je voor elf euro per sessie – of het sociaal tarief van vier euro – naar de psycholoog kan. Minister Vandenbroucke voorziet voor de regio hiervoor in 2022 alleen al zo’n 4,7 miljoen euro.

De lijst van meewerkende psychologen vind je op https://www.netwerkemergo.be/lijst-eerstelijnspsychologen/. (EM / Afbeelding Pixabay)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten