• 21/06/2024

Geel werkt aan een waterplan en neemt maatregelen voor Ten Aard

GEEL – Deze zomer is er verschillende malen wateroverlast gemeld in Ten Aard in Geel. Voor een groot deel was dit te wijten aan hevige regenval die de waterlopen in de hele regio zwaar belastte. Stad Geel heeft samen met Aquafin de meldingen op Ten Aard onderzocht en neemt heel wat maatregelen. Geel werkt ook aan een waterplan dat de stad helpt om zich aan te passen aan de klimaatopwarming.

De stad herstelde enkele grachten naast de Sint-Hubertusstraat en de baangrachten naast de Turnhoutseweg werden grondig geruimd. Er werden verschillende maaibeurten uitgevoerd in de afwaterende grachten zodat het water beter doorloopt. Ook zal de gracht naast Beekhoek binnenkort uitgediept worden, hiervoor moest er eerst een herstelling aan de betuining uitgevoerd worden zodat de gracht niet direct terug vol met zand loopt.

Verder zijn er na onderzoek enkele structurele problemen bovengekomen die aangepakt zullen worden. Zo wordt de waterafvoer vanaf de Otterstraat naar Beekhoek verbeterd omdat in de rioolbuizen momenteel water blijft staan. Vermoedelijk is de oplossing hier een pompinstallatie of het uitdiepen van grachten. Ook wordt er extra buffer- en infiltratiecapaciteit gezocht en worden enkele extra afwateringsmogelijkheden bekeken. Rioolbeheerder Aquafin brengt het rioleringssysteem opnieuw digitaal in kaart en voert er dan simulaties op uit om bijkomende knelpunten vast te stellen.

Bijna iedereen werd de laatste jaren geconfronteerd met de gevolgen van de klimaatopwarming. De meest opvallende veranderingen betreffen de waterhuishouding. De gevolgen ervan kunnen zeer onaangenaam of zelfs rampzalig zijn. Er zijn meer en meer periodes van langaanhoudende droogte en meer en meer hevige plensbuien die voor wateroverlast zorgen. Een weldoordachte aanpak van onze waterhuishouding dringt zich op. Eind vorig jaar gaf stad Geel aan Aquafin de opdracht om een waterplan op te maken voor het grondgebied van Geel. Dat waterplan moet mensen helpen om zich aan te passen aan de klimaatopwarming. Aan de hand van dat plan kan het bestuur in de toekomst de juiste beslissingen nemen bij grote en kleine bouwprojecten, bij vergunningen, … Met dit waterplan wil de stad komen tot een robuust watersysteem dat ook over enkele decennia nog tegen een stootje kan.

Staat jouw straat tijdens of na een intense regenbui ook volledig onder water? Is er een gracht in de buurt die steeds overloopt? Meld het aan de stad, zo kan de dienst grondgebonden zaken in kaart brengen waar er zich herhaaldelijk problemen voordoen en deze ook verder onderzoeken. Jouw melding kan dus het verschil maken. Een melding maken doe je via www.geel.be/melding of neem contact op met de dienst grondgebonden zaken.

Lokaal dienstencentrum Luysterbos hecht veel belang aan de mening van haar gebruikers, maar wil ook de mensen bevragen die het LDC nog niet kennen. Zo kan het LDC haar dienstverlening beter afstemmen op de wensen en noden van (toekomstige) bezoekers. De enquêtes zijn bedoeld voor 45-plussers.  Je vindt ze op https://www.geel.be/dienstencentrum-luysterbos-vraagt-uw-mening. Deelnemers kunnen prijzen winnen. (EM / Foto Stad Geel)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten