• 18/07/2024

Geel maait bermen, fietsexamen voor leerlingen uit Mol, Balen en Dessel

GEEL – Geel heeft een toelating van Agentschap Natuur en Bos om bepaalde bermen al voor dinsdag 15 juni te maaien. De stad doet dit omdat er bermen zijn waar grassen domineren en kruidengewassen geen kans krijgen. Op lange termijn krijgen deze kruiden hierdoor net meer groeikansen.

Vanaf aanstaande maandag zal je misschien maaitractoren opmerken in het straatbeeld. Volgens het bermbesluit van de overheid mogen bermen pas vanaf 15 juni gemaaid worden. Een duurzaam bermbeheer is voornamelijk gericht op kruiden die ‘vanzelf’ weerkeren door een standvastig maaibeheer. Een gedeelte van onze bermen is helaas nog (lang) niet zover. De stad vroeg en kreeg daarom toelating van Agentschap Natuur en Bos om een vroege maaironde te doen bij bermen waar het nodig is.

Dit zijn bermen waar grassen dominant zijn. Van zodra de grassen groeien krijgen heel wat kruiden letterlijk het daglicht niet te zien en wordt hen de kans ontnomen om te groeien. Door die grassen elk jaar, al voor ze in zaad gaan, te maaien gaan ze minder dominant worden. Op een bepaald moment komt er dan een kantelpunt waarbij open plekjes ontstaan waar bloemenkruiden kunnen ontkiemen, groeien en zich verspreiden. Zo verkrijg je een duurzame én bijenvriendelijk berm op langere termijn. Het contactcentrum grondgebonden zaken staat voor je klaar als je vragen hebt over het groenbeheer van de stad. Je vindt op www.geel.be ook meer informatie over groenonderhoud en het bijenplan van de stad.

Op maandag 17, vrijdag 21 en vrijdag 28 mei leggen 620 leerlingen uit Mol, Balen en Dessel een fietsexamen af. Dit examen is bedoeld voor de leerlingen van het zesde leerjaar als voorbereiding op het zelfstandig naar de middelbare school fietsen. Na een intensieve oefenperiode leggen de leerlingen bij wijze van proef een vooraf bepaalde route in Mol-Centrum af. Het examen verloopt volledig coronaproof.

Samen met de school, de ouders en leerlingen werd het fietsexamen grondig voorbereid. Sinds 2 april is het oefenparcours voor het fietsexamen bewegwijzerd. Zo konden de leerlingen tijdens de paasvakantie samen met hun ouders volop oefenen. Op www.gemeentemol.be/fietsexamen  vonden zij een presentatie met alle info over het fietsexamen en hoe men zich kon voorbereiden. Naast tips en tricks werd de te volgen route voorgesteld met telkens het gewenste verkeersgedrag aan elk kruispunt, voorrangsregels, links – rechts afslaan,… De dag van het fietsexamen wordt elke fiets voor het vertrek gecontroleerd. De leerlingen dragen verplicht een fietshelm en een fluohesje met een nummer. Aan elk kruispunt dat de leerlingen passeren, staat een controlepost opgesteld. Hiervoor doet men een beroep op agenten en vrijwilligers. Tijdens het fietsexamen moet de leerling de basisregels rond voorrang in het verkeer kunnen toepassen. Verder wordt verwacht dat hij of zij veilig fietst bij de verschillende verkeerssituaties die hij of zij of de route tegenkomt. De deelnemende scholen komen niet met elkaar in contact. De briefing voor de start van het examen wordt buiten gegeven. De leerkrachten dragen een mondmasker. Er wordt meer tijd voorzien tussen de startende leerlingen. Het fietsexamen wordt jaarlijks georganiseerd door het Verkeerseducatief centrum in samenwerking met de politiezone Balen-Dessel-Mol. (EM / Foto Gemeente Mol)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten