• 23/06/2024

Geel legt als eerste stad in Vlaanderen een beleidsplan ruimte neer

GEEL – De stad Geel vervult een pioniersrol in Vlaanderen door als eerste haar beleidsplan ruimte neer te leggen. Tijdens de recente zitting van de gemeenteraad werd het unaniem goedgekeurd. De stad stelt met dit plan kwaliteit centraal in de ontwikkeling van zowel de open als de bebouwde ruimte. Omdat het beleidsplan een lang traject heeft doorlopen maakt een communicatiecampagne inwoners opnieuw bekend met de inhoud onder de slogan ‘Mijn dorp, mijn stad, mijn Geel.’

Bevoegd schepen Bart Juliams (N-VA, links op de foto): ‘In 2014 zijn we opgestart. Die oefening heeft gelopen tot 2017. Toen werd het plan de eerste keer op de gemeenteraad gebracht en – op één onthouding na – unaniem goedgekeurd. Het had dan ook een participatief traject doorlopen waarbij 1 000 Gelenaars gebruik hebben gemaakt van hun inspraakmogelijkheid. In feite waren wij te vroeg want de Vlaamse regering was nog niet klaar met de wetgeving. Pas later werd het decreet gestemd. ‘

Alle opmerkingen die in het verleden gegeven werden door de gemeenteraad, inwoners en adviesraden werden verwerkt in de nieuwe versie van het beleidsplan. Vanaf mei loopt het openbaar onderzoek waardoor de gemeenteraad het normaal nog dit jaar definitief kan vaststellen. Juliams: ‘In 2017 werd de opmerking geformuleerd dat er een beleidskader ontbrak over de open ruimte. Dat hebben we toegevoegd aan de andere vier: veelzijdige stad, leefbare dorpen, duurzame bedrijvigheid en publieke ruimte en mobiliteit. Veel andere steden kiezen voor één visienota en een beleidskader maar wij gaan werkelijk kijken naar de deeldorpen. Er werd een fietstocht van 60 kilometer uitgewerkt die de belangrijkste plekken uit het beleidsplan aandoet. Op elke stopplek vind je een link en QR-code die verwijst naar www.geel.be/mijngeel, waar men alle info vindt. Zo kan iedereen ontdekken wat we gaan doen. Uiteraard is het de bedoeling om via onze website zoveel mogelijk mensen bij dit proces te betrekken.’

Ruimtelijk planner Paul Wuillaume (rechts op de foto) was de projectleider, gedetacheerd bij de stad. ‘Naast de visienota hebben we veel aandacht besteed aan de detectie van acties. Via focusgroepen, een online discussieplatform, expertgroepen, dorps-en wijkdebatten, dialoogcafés en tien infomarkten in de deeldorpen kon iedereen  zijn zegje doen. De voorstellen werden gekoppeld aan de begroting zodat het niet alleen bij vage beloftes blijft. ‘

Juliams: ‘Elk jaar of om de twee jaar stappen we opnieuw naar de gemeenteraad. Het beleidsplan ruimte geeft een toekomstvisie tot 2040. Met sommige delen zijn we al aan de slag gegaan, anderen zullen de komende jaren nog niet zichtbaar zijn. Acties die aan de inwoners een nieuwe beleving  van de ruimte geven zijn bijvoorbeeld het realiseren van extra trage verbindingen voor voetgangers en fietsers, het creëren van extra speel- en ontmoetingsruimte, de herontwikkeling van de stationsomgeving en een nieuwe invulling voor de bloemmolens van Ten Aard.’

Volgende week valt er een extra editie van InfoGeel in de bussen, dat in het thema van dit beleidsplan ruimte zal staan en later – uiteraard afhankelijk van de coronamaatregelen – komt er een infomoment.

Edwin MARIËN

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten