• 21/06/2024

Gebied Ter Beke wordt verder uitgebouwd tot grootschalig bedrijventerrein

WILRIJK – Stad Antwerpen maakt een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op voor het bedrijventerrein Ter Beke Zuid in Wilrijk. Het college keurde vanmorgen de start- en procesnota voor het plan goed. De ambitie is om tegen de zomer van 2024 een definitief ontwerp te hebben.

In Wilrijk, tussen de Boomsesteenweg, de vallei van de Grote Struisbeek, Fort 7 en het domein van kasteel Klaverblad, de golfclub Cleydael en landbouwgebied ligt een bedrijventerrein. Ter Beke Zuid is daarbij ruwweg het stuk bedrijventerrein ten zuiden/westen van de Terbekehofdreef.

Bedrijventerrein Ter Beke Zuid moet een aantrekkelijk gebied worden met ruimte voor duurzame en economische groei. Dat betekent het bedrijventerrein opwaarderen, met ruimte voor grootschalige detailhandel, en door de realisatie van een robuuste waterhuishouding. Annick De Ridder (N-VA), schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening: ‘Dit bedrijventerrein uit de jaren ’70 is ondertussen sterk verouderd en niet aangepast aan de noden van vandaag. Het is grotendeels verhard, wat vanwege de ligging tussen het hoger gelegen Fort 7 en de Grote Struisbeek voor wateroverlast zorgt bij zware neerslag. Verbindingen voor groen en water zijn noodzakelijk om het bedrijventerrein klaar te maken voor de toekomst.’

‘Het industriegebied Ter Beke Zuid gaat met dit nieuwe RUP een aantrekkelijke economische en robuuste waterbestendige toekomst tegemoet. Er komt meer ruimte voor bedrijvigheid én er wordt vol ingezet op vergroening en verblauwing. De creatie van een ecologische waterbuffer levert een essentiële bijdrage aan de robuuste waterhuishouding waaraan dit gebied nood heeft. Deze wordt mogelijk gemaakt dankzij de definitieve aanschaf in 2022 van het oorspronkelijk als industrieterrein ingekleurde Ferrarisbos’.​

Het doel van het nieuwe RUP is het bestaande gebied Ter Beke te behouden als gewenste locatie voor een bedrijventerrein en het tegelijkertijd ruimtelijk en economisch op te waarderen. De stad wil de grootschalige detailhandel houden en uitbouwen als dat gewenst is. In het RUP wordt verder een geschikte locatie voor een publieke vrachtwagenparking gezocht, om veilig te kunnen parkeren tijdens de rusttijden.

De Ridder: ‘De ruimtelijke opwaardering van het bedrijventerrein houdt ook het versmallen van de bestaande 200 meter brede reservatiestrook voor pijpleidingen in. De huidige reservatiestrook loopt dwars door het plangebied en is vandaag minder functioneel, waardoor er ruimte is voor optimalisatie. Met de versmalling van de reservatiestrook komt er ruimte vrij voor bedrijvigheid en groen.’

Het nieuwe RUP probeert tegelijkertijd een antwoord te geven op de wateroverlast, vanuit de Waterstudie Ter Beke (2018). De definitieve aankoop van het Ferrarisbos in 2022 zorgt ervoor dat ongeveer vijf hectare bos – oorspronkelijk als industrieterrein ingekleurd – definitief beschermd is en toegankelijk zal zijn voor iedereen. In combinatie met de aanschaf van een braakliggend terrein naast dit historische bos kan een ecologische verbinding met infiltratiebufferbekken gecreëerd worden tussen het Ferrarisbos en het westelijk gelegen kasteeldomein Klaverblad. Er komen verder ook grachten en buffers voor regenwater en ecologische verbindingen tussen het Klaverblad en het Ferrarisbos, tussen Hof ter Beke en de Grote Struisbeek en ter hoogte van de reservatiestrook. De terinzagelegging start op vrijdag 24 maart en loopt tot en met donderdag 25 mei. Op donderdag  27 april zal een infomoment plaatsvinden. De buurt ontvangt hiervoor nog een uitnodiging. De ambitie is om tegen de zomer van 2024 een definitief ontwerp voor het ruimtelijk uitvoeringsplan te hebben. Info: https://www.antwerpenmorgen.be/nl/projecten/ter-beke-zuid/over. (EM / Foto Stad Antwerpen)

 

.

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten