• 27/05/2024

Freinetschool De Vlindertuin in Lille nam verscheidene milieuvriendelijke initiatieven

LILLE – De Lilse Freinetschool De Vlindertuin ontving vanmiddag het label Groene Oases uit handen van gedeputeerde Mireille Colson (N-VA).

Het is de kers op de taart van het vergroeningstraject dat de school doorliep met steun van provincie Antwerpen.

Vandaag  stak een enthousiaste groep vrijwilligers opnieuw de handen uit de mouwen om de speelplaats ‘zomerproof’ te maken.

Alle moeite werd beloond met een label van Groene Oases uit handen van de gedeputeerde en burgemeester van Lille Marleen Peeters (N-VA).

Een 30-tal enthousiaste ouders, leerlingen en leerkrachten verzamelden op de Freinetschool. De aanleiding? Een heuse groendag waarop ze de krachten bundelden om de speelplaats op te frissen voor de zomerperiode.

Er was al heel wat groen op de speelplaats te vinden, maar het team plantte nog bomen bij. Daarnaast herstelden ze de speelheuvel, wilgenhut en een aantal van de speeltuigen. De werken kaderen binnen het project ‘Groene Oases’, waarmee provincie Antwerpen de ontharding en vergroening van speelplaatsen nastreeft.

Hoewel de school al jaren inzet op groen, was een subsidie van provincie Antwerpen een welkom duwtje in de rug.

Daarnaast kregen ze advies over de juiste plantenkeuze van Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete.

De Groene Oase van de school heeft z’n naam niet gestolen. Op de school, gelegen naast een drukke baan en landbouwgrond, spelen de kinderen er in een uitgestrekt stuk groen. De speelplaats lijkt in geen geval meer op een betegelde vlakte.

De leerlingen kunnen buiten les volgen, leren groenten verbouwen in de moestuin, gaan op ontdekking in een klein natuurreservaat.

Dat past binnen de visie van de school: de kinderen van jongs af aan respectvol leren omgaan met de natuur.

Het label Groene Oases is dus een mooie erkenning van het werk dat ze al jaren verrichten voor de leerlingen, de natuur en het klimaat.

Leraar Jo Smets trekt het project en kadert:  ‘Ik hoop de leerlingen te prikkelen voor de natuur.’

‘Daarnaast kan onze school ook als inspiratie dienen voor andere schooldirecties en overheden.’

De directie van de school merkte sinds de eerste vergroeningswerken dat de kinderen veel rustiger zijn, zich minder vervelen en dat er minder conflicten zijn tussen de leerlingen. Op verharde speelplaatsen kan bovendien het hemelwater niet in de bodem sijpelen.

Freinetschool De Vlindertuin is daarmee een voorbeeldproject voor andere scholen die met het project Groene Oases hun speelplaats aanpakken. (EM / Foto’s Provincie Antwerpen)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten