• 14/06/2024

Fort van Lillo wordt helemaal hersteld, maand van de senioren in Borgerhout

ANTWERPEN – Fort Lillo is een restant van de (voormalige) polderdorpen op de rechterscheldeoever. De heropbouw past in het Masterplan Lillo. Met dit plan wil de stad het landschap, de beleving en de cultuurhistorie van het fort verbeteren voor bewoners en bezoekers. De werken starten midden 2022.

De historische buitenomwalling tussen het fort en de Scheldelaan wordt gereconstrueerd en krijgt opnieuw een gevorkte toegangsweg. Een nieuwe brug over de ringgracht verbindt de toegangsweg met het fort. Die brug wordt gebouwd volgens het historische model. Waar mogelijk worden de noordelijke bastions hersteld volgens het historische plan uit 1815. De waardevolle bomen blijven hierbij behouden. In het zuiden, op de plaats van de huidige jachthaven, komen twee nieuwe bastions met nieuwe bomen. Ook de parkzone aan de westkant van het fort wordt volgens het historische model heraangelegd. Ten slotte bekijkt de stad of ze op termijn de vroegere voetgangersbruggen tussen de buiten- en binnenomwalling kan laten herstellen.

In een eerste fase vinden binnen de bestaande dijken wegenwerken plaats en de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. In een tweede fase gebeurt onder meer de heropbouw van het fort. Daarnaast wordt de dijk rond Lillo vernieuwd en met drie meter verhoogd om Lillo en de haven te beschermen tegen stormtij op de Schelde. Die werken passen in het Sigmaplan, dat Vlaanderen beter moet beschermen tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren. De huidige jachthaven, met plaats voor tien boten in het water en twintig op het droge, wordt verplaatst richting de Schelde. Het jaagpad op de nieuwe dijk leidt bezoekers naar de nieuwe jachthaven. Tussen het fietspad op de Scheldelaan en de aanlegplaats van De Waterbus komt een nieuwe fietsverbinding. Langs de Scheldelaan, buiten het dorp, komt een bezoekersparking voor tien bussen, 118 auto’s (waarvan twintig voor personen met een handicap) en ongeveer 100 fietsen. Bewoners kunnen parkeren op de parking in het dorp. Het concept voor fase 2 wordt in 2022 uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Na de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan, het bekomen van een omgevingsvergunning en de aanstelling van een aannemer kunnen de werken in 2024 van start gaan.

Deze maand staat de senior centraal in Borgerhout. In plaats van één groot seniorenfeest in De Roma, staan er dit jaar meer dan twintig kleinere culturele, sportieve en informatieve activiteiten op de planning verspreid over de maand november. Ze zijn allemaal gratis.

Schaduwtheater, een mobiele beiaard, natuurwandelingen en een interactieve voordracht door een ouderenpsycholoog, het zijn enkele van meer dan twintig gratis activiteiten die nog tot zondag 29 november in Borgerhout georganiseerd worden. Ben Van Duppen (PVDA), schepen voor senioren: ‘Vorig jaar hebben we geen feest kunnen organiseren. Dit jaar wilden we de senioren niet meer in de kou laten staan en dus hebben we het grote seniorenfeest opgedeeld in vele kleinere, coronaveilige activiteiten. Op deze manier kunnen we senioren bereiken voor wie De Roma te moeilijk toegankelijk is.’ Het programma vind je op https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-borgerhout/nieuws/een-hele-maand-seniorenfeest-in-borgerhout-ontdek-het-feestprogramma. (EM / Plan Cluster-Sweco)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten