• 15/07/2024

FJC Mechelen behandelde vorig jaar 723 dossiers ivm intrafamiliaal geweld

MECHELEN  – Vijf jaar geleden opende het FJC Mechelen de deuren om een antwoord te bieden op partnergeweld in de regio Mechelen. Vorig jaar behandelde men 723 dossiers waarvan 250 in PZ Mechelen-Willebroek, 114 in PZ Bodukap, 107 in PZ Berlaar-Nijlen, 97 in PZ Heist, 88 in PZ Klein-Brabant en 64 in PZ Lier.

Zuhal Demir (N-VA), Vlaams minister van justitie en handhaving: ‘Het gaat hier dus om meer dan 700 gezinnen die hulp krijgen. Vijf jaar geleden was er nog geen gecoördineerde hulp. Het enige wat ik betreur bij deze verjaardag is dat het nog maar de vijfde is. Belangrijk is dat we niet meer wachten tot slachtoffers op onze stoep staan. We stappen er zelf naartoe. Onderzoek toont aan dat de Vlaming enkel hulp zoekt wanneer het niet anders meer kan. We mogen echter niet wegkijken als mannen, vrouwen of kinderen slachtoffer worden van geweld. We hebben meer dan ooit deze huizen nodig. In Limburg, Antwerpen en de Kempen loopt het goed maar er moeten in alle gerechtelijke arrondissementen centra komen die laagdrempelige hulp bieden.’

‘56 procent van de mannelijke slachtoffers van intrafamiliaal geweld durft er met niemand over praten, tegenover 34 procent van de vrouwelijke slachtoffers. Om ook mannen een veilige haven en een luisterend oor te bieden, richtte het FJC Mechelen een lotgenotengroep  op die elke maand samenkomt. In 2021 vonden dertien mannen er de weg naar. Ik ben net met hen gaan praten. Ik wil ook dat mannen de moed hebben om hulp te zoeken.’

Abdrahman Labsir (Open Vld), Mechels schepen van Preventie: ‘Ik ben een gewezen welzijnswerker en heb dus aan den lijve ondervonden welke meerwaarde een FJC kan bieden. Het pro-actief werken is eigen aan onze stad. We merken dat de aanmeldingen significant zijn gestegen en we weten dat het slechts een marginaal getal is. Intra-familiaal geweld doet zich voor in alle geledingen. We moeten ervoor zorgen dat het FJC zowel bereikbaar is voor kwetsbare groepen als voor de ‘hogere’ klasse.

Karen Casier, operationeel verantwoordelijke van het FJC: ‘Wij zijn heel hard gegroeid. We zijn indertijd gestart met twee halftijdse casusregisseurs en we zitten nu met een team van twaalf medewerkers. Dat is een gigantische groei die ongeveer gelijk loopt met het aantal dossiers dat we verwerkt hebben. In 2020, bij het begin van corona, hebben wij een aangroei van het aantal dossiers gezien met 385 procent. Één op vier vrouwen werd er tijdens het eerste coronajaar slachtoffer van, maar ook één op vijf  mannen kreeg ermee te maken.’

‘Ook tijdens corona zijn we zeer bereikbaar gebleven. Het gros van de dossiers betreft partnermishandeling maar ook oudermishandeling en kindermishandeling neemt toe. Als het over het soort geweld gaat hebben wij vooral dossiers met fysiek en emotioneel geweld maar we zien ook een stijging van het aantal dossiers in verband met seksueel geweld. Parket, politie en hulpverlening werken samen onder één dak om een adequaat en duurzaam antwoord te bieden op de problematiek van geweld in het gezin. Wanneer een gezin wordt aangemeld naar aanleiding van geweld, contacteren wij beide partijen, doen wij een voorstel rond hulpverlening en starten een traject op maat van het gezin op.’ Naast de lotgenotenwerking voor mannen, heeft FJC Mechelen drie lotgenotengroepen voor vrouwelijke slachtoffers van partnergeweld in Mechelen en Lier met een 30-tal deelneemsters, en een groepswerking Moedige Moeders, voor situaties van oudermishandeling. Ook aan deze groep namen al een 30-tal vrouwen deel.

Edwin MARIËN

Op de foto vlnr schepen Abdrahman Labsir (Open Vld), schepen Gabriella De Francesco (Groen), minister Zuhal Demir (N-VA), schepen Koen Anciaux (Open Vld)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten