• 14/04/2024

Federale overheid voorziet 634 000 euro voor kwetsbare Antwerpse jongeren

ANTWERPEN – Stad Antwerpen wil jongeren tussen achttien en 25 jaar die het door de coronacrisis extra moeilijk hebben, bijkomend ondersteunen. De federale overheid voorziet hiervoor een budget van 634 000 euro, dat de stad zal inzetten op het vlak van wonen, geestelijke gezondheidszorg, mobiliteit en e-inclusie.

Heel wat jongeren zijn wegens verschillende redenen extra getroffen door de coronacrisis, zoals meer moeilijkheden op school of inkomensverlies door het wegvallen van studentenwerk. Ook mentaal heeft de coronacrisis er bij veel jongeren stevig ingehakt.

Tom Meeuws: (Vooruit, zie foto), schepen voor sociale zaken:  ‘De Antwerpse sociale centra hebben bergen verzet tijdens de coronacrisis. Ze zagen hun aantal hulpvragen exponentieel toenemen en hebben zichzelf echt moeten heruitvinden. Toch zijn er nog steeds mensen voor wie de drempel naar hulp erg groot is, jongeren horen daar zeker bij.’

‘De coronacrisis heeft hun leven ontegensprekelijk zwaarder gemaakt. Velen hebben serieus afgezien: mentaal, sociaal en financieel. We moeten hen terug op de rails krijgen opdat ze hier sterker uitkomen. Met dit steunpakket willen we tegemoetkomen aan erg concrete hulpvragen, waarmee we hun dagelijks leven opnieuw makkelijker willen maken.’

De Antwerpse steun spitst zich toe op vier domeinen: wonen, geestelijke gezondheidszorg, mobiliteit en e-inclusie. Daarbinnen zijn verschillende steunmaatregelen mogelijk. Zo kunnen dak- of thuisloze jongeren die een duurzame woning vinden een extra tussenkomst krijgen voor hun huurwaarborg. Wie psychologische hulp nodig heeft, krijgt een deel van de kosten terugbetaald.

Om jongeren te ondersteunen bij hun studies of de zoektocht naar werk, kunnen ze een subsidie vragen bij de aankoop van een laptop of voor hun internetfactuur. Een tussenkomst in de kosten voor het halen van een rijbewijs, een abonnement voor het openbaar vervoer of de aankoop van een fiets is ook mogelijk. Dit zijn enkele voorbeelden, ook andere ondersteuning is mogelijk.

Het steunpakket gaat gepaard met een campagne die jongeren moet aansporen de stap te zetten naar sociale hulpverlening. Jongeren kunnen zich zelf aanmelden bij een sociaal centrum of worden doorverwezen door een andere sociale organisatie. Een maatschappelijk werker van het sociaal centrum bekijkt elke hulpvraag, afhankelijk van de individuele vraag van de jongere, en voert een sociaal onderzoek.

De stad gaat samen met andere organisaties (zoals studentenvoorzieningen, inloophuis JUMP, het JAC) op zoek naar de meest kwetsbare jongeren tussen achttien en 25 jaar. De jongeren kunnen alleenstaand zijn, een gezin hebben of zelfs nog thuis wonen.

Ook wanneer ze geen leefloon krijgen, kunnen ze in aanmerking komen als hun inkomen onder het referentiebudget valt. Dat is het minimumbudget dat je nodig hebt om een menswaardig leven te leiden. (EM)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten