• 21/06/2024

Extra Boechoutbons en startnota kernversterking ter inzage in Borsbeek

BOECHOUT – In Boechout kunnen inwoners met een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds een extra Boechoutbon ter waarde van tien euro aanvragen. Die bon kunnen ze besteden bij de deelnemende lokale handelaars. Een aanvraag doen kan nog tot maandag 30 november.

De dienst Welzijn van de gemeente Boechout ontving financiële middelen van de Vlaamse overheid om het consumptiebudget van kwetsbare inwoners te ondersteunen. Schepen van Welzijn Els Augustinus (PRO Boechout & Vremde): ‘Heel wat mensen hebben het financieel moeilijk gekregen tijdens deze coronacrisis. Daarom hebben we ervoor gekozen om de Vlaamse middelen die we hebben gekregen, te geven aan een extra Boechoutbon voor inwoners die een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds hebben. Die bon kunnen ze gebruiken bij de deelnemende handelaars in onze gemeente.’

Om recht te hebben op de extra Boechoutbon, moet je in de gemeente zijn ingeschreven op 1 september en een verhoogde tegemoetkoming hebben. Weet je niet of je zo’n tegemoetkoming hebt? Kijk dan even op je klevertjes van het ziekenfonds. Links onderaan vind je een code. Eindigt de code op 1 (bijvoorbeeld 121/121 of 131/131)? Dan heb je een verhoogde tegemoetkoming.

Een aanvraag indienen kan door enkele documenten binnen te brengen voor 30 november: een kopie van je identiteitskaart (voor- en achterkant) en een klevertje van het ziekenfonds voor elk gezinslid dat recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming (of een attest van het ziekenfonds waarop staat welke mensen in het gezin recht hebben op de tegemoetkoming). Deze documenten mail je naar ikvraageenbon@boechout.be of breng je binnen bij het onthaal van het administratief centrum Burger en Welzijn (IJzerlei 25, Boechout). Maak hiervoor eerst een afspraak via 03 460 18 40.

Sinds zondag 13 oktober is in Borsbeek de startnota RUP ‘kernversterking’ beschikbaar voor publieke raadpleging en kunnen alle inwoners ideeën, opmerkingen of bezwaren indienen. Dit kan eenvoudig en digitaal via het e-loket formulier: https://www.borsbeek.be/eloketdetail.aspx?id=124.

Burgemeester Dis Van Berckelaaer (Iedereen Borsbeek): ’De gemeente zet in op een betere kwaliteit van de woonomgeving met een herkenbare publieke ruimte. We willen naar de toekomst toe helderheid scheppen over de mogelijkheden en locaties van projecten.’

‘Daarnaast moeten nieuwe ontwikkelingen een duidelijke meerwaarde bieden, zodat ze aansluiting vinden bij het straatbeeld en passen binnen een structuur van leefbare straten, groengebieden en pleintjes. Om dit te realiseren maken we momenteel een ruimtelijk uitvoeringsplan ‘RUP kernversterking’ op. De contour wordt begrensd door de Frans Beirenslaan, Herentalsebaan, Schanslaan, Lucien Hendrickxlei, Jozef Reusenslei.’

De startnota is beschikbaar en klaar voor de publieke raadpleging. Dit geeft de burgers de kans om hun stem te laten horen. Alle inwoners kunnen ideeën, opmerkingen of bezwaren indienen gedurende een periode van 60 dagen.

Tijdens deze periode kan je het RUP ook inkijken bij de dienst omgeving (na afspraak op het gemeentehuis) of op www.borsbeek.be. Het lokaal bestuur zal er tijdens de publieke raadpleging een digitaal of fysiek infomoment over organiseren. Hierover eerstdaags meer informatie. Meer info: file:///C:/Users/acer/Downloads/9087.pdf  en file:///C:/Users/acer/Downloads/9086.pdf.  (EM)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten