• 24/06/2024

‘Every Collection Hides Another Collection’ geïnstalleerd in provinciehuis

ANTWERPEN – Every Collection Hides Another Collection – de installatie en het boek – vormt het sluitstuk van een kunstproject dat in 2014 werd opgestart naar aanleiding van de bouw van het nieuwe provinciehuis. Na een open oproep van de toenmalige Vlaams Bouwmeester werd het voorstel van de provincie Antwerpen weerhouden als een van de vijf Pilootprojecten Kunst in Opdracht – Meer dan object.

Centraal in dit voorstel stond de bestaande provinciale kunstcollectie, die duizenden objecten telt, en het tonen ervan in het nieuwe provinciehuis. In het vorige provinciehuis leidden deze kunstwerken een ietwat verborgen bestaan in de gangen, kantoren en vergaderzalen.

Met het Gesamtkunstwerk Every Collection Hides Another Collection worden selecties van de kunstverzameling in wisselende opstellingen getoond aan de bezoekers van het provinciehuis. Maandag zou de voorstelling hebben plaatsgevonden van het boek Every Collection Hides Another Collection en de officiële ingebruikname van de gelijknamige installatie van Nico Dockx in het Antwerpse provinciehuis. Corona besliste er anders over

De installatie Every Collection Hides Another Collection werd door kunstenaar-curator Nico Dockx ontworpen in het kader van het pilootproject Kunst in Opdracht (2014-2018), een initiatief van de Vlaamse Overheid en toenmalig Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen.

Nico Dockx: ‘De constructie is het sluitstuk van dit project en heeft als doel de kunstcollectie van de provincie Antwerpen, die de voorbije 50 jaar tot stand kwam en al die tijd een enigszins verborgen bestaan leidde in de gangen, kantoren en vergaderzalen van het vorige provinciehuis, aan een breder publiek te tonen.’

‘De locatie van de installatie, in het publiek toegankelijke deel van het provinciehuis, is dan ook bewust gekozen. Een representatief deel van de kunstverzameling zal er permanent worden tentoongesteld. In wisselende focuspresentaties zullen vervolgens uiteenlopende aspecten van de collectie worden belicht, met als context steeds de heterogene verzameling.’

‘Het opzet van de eerste presentatie is om net die verscheidenheid te benadrukken, niet alleen wat betreft de verschillende disciplines die er in zijn vertegenwoordigd, maar ook met betrekking tot de wijze waarop en de uiteenlopende redenen waarom de kunstwerken werden verworven. Dit alles in de geest van het pilootproject, waarin collectievorming en het omgaan met publieke collecties centraal stonden’

‘Na een halve eeuw verzamelen omvat de inventaris van de provinciale kunstcollectie een 2 200 objecten van 637 kunstenaars. Het gangbare idee is dat deze verzameling vorm kreeg door een vooraf bepaald plan. De verwervingstechnieken waren echter zeer divers en de kunstwerken werden doorheen de jaren via verschillende kanalen in de verzameling opgenomen.’

Rudi Luijters: ‘ Voor het pilootproject trad Sara Weyns van het Middelheimmuseum als bemiddelaar op en werkten Nico Dockx en Pieternel Vermoortel deelprojecten uit. De voorbije jaren werden er parallel aan het bouwproces verschillende deelprojecten geïnitieerd die de vraag rond het publieke karakter van de provinciale kunstcollectie op scherp stelden. In en om de bouwwerf, en in de publieke ruimte in Antwerpen, vonden er artistieke interventies plaats. De installatie ‘Every Collection Hides Another Collection’, waaraan de voorbije drie jaar werd gewerkt, vormt het sluitstuk van het pilootproject. (EM /
Foto van Every Collection Hides Another Collection in opbouw.. Ondertussen is de installatie volledig afgewerkt en hangt ze vol kunstwerken.
Copyright: provincie Antwerpen)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten