• 21/06/2024

Europa maakt budget vrij voor onderzoek naar singles door Antwerpse prof

ANTWERPEN – Europa maakt jaarlijks grote budgetten vrij voor wetenschappelijk onderzoek. Socioloog Dimitri Mortelmans (UAntwerpen), hoofd van het centrum voor Demografie, Familie en Gezondheid, krijgt een prestigieuze beurs van de European Research Council (ERC) voor een nieuw onderzoek naar singles. Met het zogeheten ‘Singleton Project’ zal hij onderzoek doen naar ‘singleness’ bij jongvolwassenen.

De traditionele levensloop van huisje, tuintje, kinderen zit nog stevig in ons hoofd ingebakken als ‘de standaard’, maar dat is lang niet altijd meer het geval. Onderzoek wijst uit dat tegen 2060 de helft van de Europese bevolking alleenstaand zal zijn.

Dat heeft enerzijds met de vergrijzing te maken en anderzijds met het feit dat heel wat jongeren er bewust voor kiezen om single te blijven, of problemen ondervinden bij het vinden van de juiste partner.

Hoe jongvolwassenen in geïndustrialiseerde landen vandaag relaties aangaan, dat is het onderwerp van het Singleton-onderzoek van prof. Dimitri Mortelmans (UAntwerpen).  Mortelmans: ‘In de klassieke benadering lijkt het ontwikkelingspad van jongvolwassenen te leiden naar samenwonen en/of trouwen, maar er is ook een relatiepad waarin individuen moeilijkheden kunnen ondervinden bij het vinden van de juiste partner, het onderhouden van een relatie of waarin ze een bewuste keuze maken om voor langere periodes alleenstaand te blijven.’

Dat alternatieve relatiepad omschrijven we als het ‘Singleton-traject’. Het kenmerkt zich door een opeenvolging van relatief kortstondige relaties. De centrale vraag in Mortelmans’ Singleton Project is dan ook waarom, hoe, wanneer en wie dit alternatieve relatietraject volgt.

Met het project wil de socioloog vier doelstellingen bereiken. In eerste instantie gaat hij kijken hoe relatiegeschiedenissen verlopen in drie verschillende geboortecohorten en hoe single zijn hier in opduikt.

Ten tweede onderzoekt hij hoe verschillende jongvolwassenen relaties vormen, onderhouden en stopzetten, en wie hier moeilijkheden in ondervindt.

Ten derde wordt de rol van sociale netwerken, opleidingstrajecten en loopbaanperspectieven op de ontwikkeling van relatietrajecten bekeken.

Tot slot kijkt het project ook op samenlevingsniveau naar de opkomst van de ‘single-cultuur’ en ook naar de discriminatie van singles.

In dit grootschalige singles-onderzoek zal Mortelmans inzichten uit de demografie, de sociologie en de ontwikkelingspsychologie integreren en een nieuwe, broodnodige onderzoekstraditie in ‘Single Studies’ op poten zetten. Het onderzoek gaat in 2023 van start en zal vijf jaar duren. (EM / Foto UAntwerpen)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten