• 20/06/2024

Europa financiert project UA-prof, De Carrousel plant 120 voorstellingen

ANTWERPEN – In een democratie moeten politici rekening houden met de publieke opinie, maar in de praktijk gebeurt dat selectief. Via een groot Europees onderzoeksproject wil prof. Stefaan Walgrave (UAntwerpen) dat proces in kaart brengen.

De Europese Commissie maakt jaarlijks grote budgetten vrij voor wetenschappelijk onderzoek. Dat doet ze onder meer door het toekennen van ‘grants’ via de European Research Council (ERC). Die zijn er voor onderzoekers in verschillende stadia van hun carrière. De ERC Advanced Grants gaan naar gevestigde onderzoekleiders.  De voorbije jaren kregen meerdere onderzoekers van de Universiteit Antwerpen zo’n ERC-toelage. Stefaan Walgrave, prof politieke wetenschappen aan de Stadscampus, krijgt nu voor de tweede keer een ERC Advanced Grant.  Kristof Geeraerts van het Departement Onderzoek & Innovatie op UAntwerpen:  ‘Tweemaal een ERC Grant krijgen is heel bijzonder, zeker in het segment van de Advanced Grants. Het geeft aan dat prof. Walgrave een topper is en echt baanbrekend werk verricht binnen zijn domein.’

In zijn onderzoeksproject zal Stefaan Walgrave zich buigen over de manier waarop politici omgaan met de publieke opinie. Walgrave: ‘Een democratie veronderstelt dat het beleid inspeelt op wat er leeft bij de bevolking. Uit eerder onderzoek blijkt dat het verband tussen wat de mensen willen en het beleid dat zij krijgen in veel landen selectief is. De respons varieert naargelang het onderwerp, de voorkeur van het publiek, het land en de tijd.’

Stefaan Walgrave wil achterhalen waarom de reactie van politici op de publieke opinie zo fragmentarisch is. Dat zal onder meer gebeuren via een grootschalige vergelijkende studie in acht landen, met uiteenlopende kies- en partijenstelsels: Australië, België, Canada, Israël, Portugal, Tsjechië, Zweden en Zwitserland. Walgrave: ‘Het project wil nagaan hoe politici de publieke opinie beoordelen. Vinden politici bijvoorbeeld dat mensen wel goed nagedacht hebben over hun mening, of dat hun mening is gedreven door eigenbelang? Door na te gaan hoe politici de publieke opinie beoordelen, zowel positief als negatief, en hoe dat een invloed heeft en of politici die opinie dan volgen in hun beleid, kan het onderzoek leiden tot een verschuiving in het denken over democratische vertegenwoordiging.’ Het onderzoeksproject heet POLEVPOP, wat staat voor ‘How politicians evaluate public opinion’. Over een periode van vijf jaar zorgt de ERC voor een financiering van 2,5 miljoen euro.

Vanaf zaterdag 8 mei opent De Carrousel aan de Schelde op het Antwerpse Zuid. In het nieuwe ‘coronaproof’ openluchttheater kan iedereen dit jaar genieten van maar liefst 120 voorstellingen. Het wordt een seizoen vol theater, dans, comedy, muziek, poëzie en circus.

Het idee voor dit initiatief ontstond in augustus 2020. Het unieke bouwwerk werd ontworpen en gebouwd met de preventiemaatregelen rond covid in het achterhoofd. Het publiek kan alleen of in bubbels van twee plaatsnemen in een loge. De Carrousel trekt dit jaar langs drie locaties. Naast de Ledeganckkaai staan De Slachthuissite (Antwerpen Noord) en het Arenaplein (Deurne) op de planning. Het programma vind je op www.decarrousel.org. Tickets zijn ook daar vanaf nu te koop. Heel de winter lang werkten een team van bouwers en ingenieurs achter gesloten deuren van het MartHa!tentatief hard om De Carrousel speelklaar te maken. Dankzij de steun van Stad Antwerpen, District Antwerpen, District Deurne en de Vlaamse Overheid is dit gelukt. (EM / Foto Stad Antwerpen)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten