• 17/06/2024

Er komt eindelijk schot in humaan biomontoringsproject Umicore Hoboken

HOBOKEN  – Het Agentschap Zorg & Gezondheid van de Vlaamse overheid wil al lang, samen met Umicore, de provincie Antwerpen en de stad Antwerpen, in Hoboken een zogenaamd Humane Biomonitoring onderzoek starten.

Dit onderzoek is complementair aan de halfjaarlijkse bloedprik bij kinderen om de lood-in-bloed waarden te meten en te monitoren. In dit uitgebreider gezondheidsonderzoek worden extra parameters gemonitord om een correcte inschatting te hebben op de gezondheidsimpact van zware metalen in het gebied.

Anderzijds verklaarde Els van Doesburg (N-VA), Antwerps schepen van gezondheidszorg, dat inwoners van Polderstad zich mogen laten onderzoeken in verband met mogelijke sporen van Pfas in hun bloed. Op de districtsraad van Hoboken gisteravond legde Elisabeth Van Dyck (Groen) een motie voor waarin beide onderzoeken zouden samengebracht worden naar één groot onderzoek. Op vraag van Carine Leys (N-VA), districtsschepen van milieu werd dat voorstel echter verworpen.

Van Dyck: ‘Momenteel zitten we met  twee onderzoeken, één bij adolescenten en één naar de bewoners van Polderstad toe. Als men dan toch onderzoeken doet kan men toch beter de twee geplande onderzoeken combineren. In beide gevallen gaat het om bloedonderzoeken.’ Leys: ‘Op zich lijkt dit een goed idee maar het gaat wel degelijk om over twee heel diverse zaken: enerzijds over zware metalen in het bloed van jongeren – voornamelijk de vijftienjarigen – , anderzijds Pfas bij ouderen.’

‘Ik vrees dat we – indien we op uw vraag ingaan, de dingen gaan bemoeilijken en vertragen. We zitten al een hele tijd op het Humane Biomonitoring onderzoek te wachten. Om een vrij onduidelijke reden werd het onderzoek door de Inspectie Financiën tegen gehouden. Er kwamen aanpassingen en de nieuwe vraag werd vorige week goedgekeurd door het kabinet van Wouter Beke (CD&V), Vlaams minister van volksgezondheid en terug doorgestuurd naar de betrokken dienst. Indien die nu wel hun ja-woord geven moet er nog een bestek worden opgemaakt en dan  pas kan het onderzoek beginnen. Indien we dit zouden koppelen aan het voorstel Van Doesburg dan zijn we over twee jaar nog bezig.’

‘Bovendien ligt het allemaal niet zo eenvoudig . De onderzoeken dienen uitgevoerd te worden door verschillende labo’s en men moet op zoek naar verschillende stoffen. En ten slotte kunnen er voor het onderzoek naar BFOS maar 200 stalen per week worden onderzocht en is uitwijken naar het buitenland geen optie. Desalniettemin zal ik uw vraag voorleggen aan de medische werkgroep.’

De gewone agenda werd op een drafje afgewerkt inclusief aanpassing vier van het meerjarenplan 2020-2025. Enkel Groen, bij monde van Elisabeth Van Dyck , gaf een toelichting bij haar stemgedrag. ‘We hebben tegen het bestuursakkoord gestemd, dus stemmen we ook tegen deze wijziging. We missen projecten rond een burgerbegroting en klimaat’. De wijziging werd goedgekeurd door meerderheidspartijen N-VA, Vooruit, CD& V en oppositiepartij Vlaams Belang. Groen en PVDA stemde tegen. D-SA was afwezig.

Edwin MARIËN

Foto N-VA

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten