• 12/07/2024

Er komt een spaarbekken voor vier miljard liter water in de Zwaaikom in Ranst

RANST – De droogteproblematiek zal Vlaanderen de komende jaren sterk uitdagen. In het kader van de Blue Deal en het strategisch actieplan drinkwaterbevoorrading moeten drinkwatermaatschappijen van de Vlaamse regering inzetten op duurzaam watergebruik, innovatie en nieuwe infrastructuur. Op voorstel Zuhal Demir (N-VA), Vlaams minister van Omgeving, werd daarenboven definitief beslist dat de Zwaaikom in Ranst niet ontwikkeld zal worden als bedrijventerrein, maar een nieuwe toekomst krijgt als spaarbekken van drie tot vier miljoen kubieke meter water (drie tot vier miljard liter) voor de Antwerpse drinkwaterproductie. Demir start een planningsproces op voor een ruimtelijk uitvoeringsplan dat dit mogelijk moet maken.

Een spaarbekken zorgt in de eerste plaats voor een natuurlijke, eerste zuivering van het ruw water uit het Albertkanaal. In kader van de aanhoudende droogteperiodes is echter vooral de tweede functie van belang: het water in het spaarbekken dient als strategische reserve. Drinkwatermaatschappij Water-link heeft al drie spaarbekkens in dienst met een totale inhoud van meer dan zeven miljoen kubieke meter. Door de realisatie van een nieuw spaarbekken beoogt men een bijkomend opslagvolume van drie tot vier miljoen kubieke meter water op een oppervlakte van ongeveer 25 hectares. Demir: ‘Tijdens de nattere periodes van het jaar stroomt er genoeg water door de Maas en het Albertkanaal richting zee. Maar door de klimaatverandering dalen de debieten sterk en gedurende langere periodes. Met dit bijkomend spaarbekken kunnen we een deel van het water uit nattere periodes opslaan om te gebruiken tijdens de droge zomermaanden.’

De idee is om het nieuwe spaarbekken te ontwikkelen aan de aanzet van het voormalige Duwvaartdok. De Zwaaikom in Ranst vormt het begin van de Antitankgracht. Vlaanderen had lange tijd plannen om dit stuk waterloop te dempen en het samen met de omliggende gronden om te vormen tot industriegebied. Van dat plan ziet ze nu onherroepelijk af wegens gebrekkige ontsluiting, impact op de omliggende natuur én omdat er in het kader van de Blue Deal nieuwe prioriteiten zijn.

Naast het spaarbekken ligt een belangrijk beschermd ‘Natura 2000’-gebied. Dat is samen met de haast onmogelijke ontsluiting van het terrein de reden waarom een bedrijventerrein op die plaats geen optie meer was. Met behulp van duurzame technieken zoals natuurlijke beplanting van de oever, zal het spaarbekken de habitat van lokale waterfauna en flora versterken.

De drinkwatermaatschappijen laten intussen weten dat de drinkwaterbevoorrading niet in het gedrang lijkt te komen, maar ze houden de vinger aan de pols. Vandaag is het droogteoverleg opnieuw samengekomen voor een stand van zaken. Voorlopig ligt het probleem niet bij de drinkwatervoorraad, maar bij de stand van de waterlopen. De Vlaamse waterbedrijven hebben de voorbije jaren heel wat inspanningen om langdurige periodes van droogte te overbruggen. Dat doen ze door in te zetten op duurzame productie-, distributie- en opslagtechnieken waarbij ze het evenwicht tussen vraag en aanbod bewaken. Zo wordt aan de kust brak water gezuiverd tot drinkwater. Belangrijke investeringen in infrastructuur zorgen daarnaast voor een betere verbinding tussen de distributienetten van verschillende waterbedrijven. Demir: ‘Er is geen acuut gevaar voor de drinkwatervoorziening, maar verstandig omspringen met water is natuurlijk altijd de boodschap.’ (EM)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten