• 19/05/2024

Er is duidelijkheid over de toekomst van de Colateur in Retie en Dessel

RETIE – De Colateur is een 12,5 kilometer lange gracht, grotendeels gelegen in de gemeenten Retie en Dessel.

Hij werd in de negentiende eeuw gegraven om de Kempense zandgronden te voeden, raakte in onbruik en werd vergeten.

Rond 1850 gegraven en in de volksmond ook wel bekend als ‘De Gracht’, moest hij de arme Kempense zandgronden van kalkrijk water voorzien.

Hij wordt gevoed vanuit het kanaal Dessel-Schoten, maar al snel na aanleg bleek dat de Colateur onvoldoende water kon voorzien om zijn bevloeiingsfunctie waar te maken. Bovendien was het onderhoud lastig en duur en werd de scheepvaart op het kanaal economisch belangrijker.

De gracht werd ook een tijd gebruikt als doorvoer tussen het kanaal Dessel-Schoten en het kanaal Bocholt-Herentals. Tot in 1935 de scheepvaart nood had aan een ander kanaalpeil en de monding van de Colateur moest wijken.

Voortaan kwam hij uit in de Achterste Neet en sinds 2021 in de Voorste Neet. Omdat de Colateur nu geen enkele economische functie meer had, viel de noodzaak tot beheer weg.

Ook al vervult de Colateur geen functie meer, hij blijft een markant landschapselement. Zijn groenblauwe lint doorheen het landschap verbindt verschillende gebieden met elkaar. Diersoorten zoals vogels, vleermuizen en insecten maken dankbaar gebruik van deze natuurlijke heirbaan.

Ook mensen verbinden met elkaar en de natuur langs de bijna tien  kilometer lange wandelroutes of op één van de passerende mountainbikelussen. Door zijn jarenlange aanwezigheid in het landschap verbindt De Gracht ook generaties met elkaar.

Sinds 2014 is de provincie Antwerpen de beheerder van de Colateur, afgezien van het meest opwaartse traject.

Die besliste om een integrale visie uit te werken voor De Gracht. De beperkte beschikbaarheid van water vanuit het kanaal Dessel-Schoten en de steeds langer wordende droge periodes zijn daarin de grootste uitdagingen.

Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete kreeg de opdracht van de provincie Antwerpen om een duurzame integrale visie op te maken om de verschillende functies van de kunstmatige waterloop te identificeren en in de toekomst op elkaar af te stemmen. Ze werkten daarvoor twee jaar samen met de gemeenten Retie en Dessel en het Agentschap voor Natuur en Bos.

De focus ligt enerzijds op het spaarzamer en weldoordacht omgaan met het beschikbare water en anderzijds op het ecologisch en recreatief aantrekkelijk maken van de Colateur en de aanpalende groenstroken door gericht beheer.

Vanochtend werd deze integrale visie voorgesteld, gevolgd door een informatieve wandeltocht.

Volgende week, op zondag 8 oktober, staat fietstocht gepland. Onderweg krijg je een toelichting over het verleden en de toekomst van de Colateur. Het aantal plaatsen is beperkt. Reserveer hier  (EM / Foto Provincie Antwerpen)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten