• 27/05/2024

ELZ ZORA lanceert beleidsplan 2024-2024 bij AED studio’s in Lint

LINT – Eerstelijnszone Zuid Oost Rand Antwerpen (ELZ ZORA) organiseerde een netwerkevent voor ieder die zich professioneel of vrijwillig engageert voor meer gezondheid en welzijn in Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel.

Tijdens dit event lanceerde men in AED-studio’s in Lint het beleidsplan ’24-’26 en deed men uit de doeken welke er zijn en waar men op wil inzetten.

Mark, Frank en Ann van Improvisatiegezelschap Inspinazie brachten de noden en ambities tot leven.

Ben De Wit, stafmedewerker vzw ELZ ZORA: ‘Met ons netwerk willen we vanuit lokale zorg- en ondersteuningsnoden, het zorg en welzijnsaanbod op elkaar afstemmen met als doel de kwaliteit van de gezondheidszorg verbeteren.’

‘De voorbije jaren verwierven de eerstelijnszones vooral bekendheid door hun rol die ze opnamen tijdens de vaccinatiecampagne tegen COVID.’

‘In 2024 willen we ons COVID-imago overstijgen en de eerste stappen zetten in onze missie; samen met het netwerk van ELZ ZORA evolueren naar een kwalitatieve afgestemde en toegankelijke zorg op maat, met ook voldoende aandacht voor preventie en de impact van en op de omgeving.’

‘Het was de  ideale start om alle sterke spelers uit onze ELZ te verzamelen en een antwoord te bieden op de grootste zorg- en ondersteuningsnoden uit onze eerstelijnszone.’

‘COVID heeft ELZ ZORA op de kaart gezet, maar het geeft ook nog een beperkt beeld van de opdracht en ambities van ELZ ZORA.’

‘Enerzijds heeft COVID ervoor gezorgd dat andere zorg- en ondersteuningsnoden in de samenleving stiefmoederlijk werden behandeld en niet of nauwelijks werden opgenomen.’

‘Anderzijds heeft dit wel voor verbinding gezorgd tussen lokale besturen, welzijnsorganisaties en zorgverleners.’

‘Organisatiebelangen werden aan de kant geschoven en alles werd in het werk gesteld voor een gezamenlijk doel: het indijken van de COVID-pandemie.’

‘De sterke aanwezige cultuur van samenwerking is een belangrijke sleutel geweest in de resultaatgerichte strijd tegen COVID waarvan de hoge vaccinatiegraad in ELZ ZORA een belangrijke indicator was.‘

‘We willen na 2023 verder surfen op de COVID-golf van verbinding en gemeenschappelijkheid om andere zorg- en ondersteuningsnoden in onze ELZ aan te pakken.’

‘In 2023 actualiseerden we onze omgevingsanalyse, hetgeen een inzicht geeft in de huidige situatie.’

‘Welke zorg- en ondersteuningsnoden zijn er nu en op welke evoluties moeten we de komende drie jaar inspelen?’

‘De omgevingsanalyse vervult de rol van een kompas, het geeft aan waar we onze pijlen in het beleidsplan best op richten.’

Hier kan je de omgevingsanalyse en het beleidsplan 2024 – 2026 bekijken. (EM / Foto’s ELZ ZORA)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten