• 12/07/2024

Ekerse politiek wordt nog vrouwelijker dankzij de nieuwe kinderraad

EKEREN – In de Ekerse districtstraad zijn de mannen net in het voordeel. In het schepencollege zit er maar één vrouw maar dat wordt nu ruimschoots gecompenseerd met de samenstelling van de kinderraad waar de meisjes een 2/3de meerderheid hebben.

Vanmiddag kwam de Ekerse kinderraad van schooljaar 2021-2022 een eerste keer bij elkaar. De kinderraad vertegenwoordigt de stem van de Ekerse kinderen. Het beleid engageert zich om naar hen te luisteren. Tijdens de eerste kinderraad legden de leden de eed af bij districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA) en kregen ze een sjerp om. Na een woordje uitleg over hoe de kinderraad werkt en wat geschiedenis over Ekeren en een receptie, bekeken ze de  agendapunten voor het schooljaar.

Jeugdwerker Niels Raets: ‘Ik ben in alle Ekerse scholen geweest om te vragen welke leerlingen van de vijfde leerjaren geïnteresseerd waren om deel uit te maken van de kinderraad. De meeste scholen vaardigden twee leerlingen af, sommigen één en één enkele van de twaalf scholen doet niet mee. Maar er waren ook scholen waar er meerdere kandidaten waren. Dan heb ik gewoon bij lottrekking beslist wie het zou worden. Eén enkele keer heb ik zelf beslist wie er bij zou zijn: een kind wiens ouders beiden doof zijn. Die mening kan verrijkend zijn voor de anderen. Tweede voorwaarde was dat de kinderen wel degelijk in Ekeren wonen. Er waren ook kandidaten uit Hoevenen en Brasschaat maar die vielen jammer genoeg uit de boot.’

Ronny Kruyniers (Vooruit), districtsschepen voor jeugd: ‘De kinderen kunnen over diverse zaken hun mening geven: een speeltuin die niet voldoet, de verkeersveiligheid rond de school, teveel vrachtvervoer,… Hun ideeën komen altijd bij ons terecht. Uiteraard werken ook de scholen mee. Bedoeling is dat de kinderen niet naar ons opkijken maar ideetjes aanbrengen.’

‘De kinderraad bestaat al een hele tijd en heeft wel degelijk dingen gerealiseerd: dat de Blarenstraat een schoolstraat werd is mede dankzij hen. Negentien kinderen vormen gedurende één jaar de kinderraad maar kunnen volgend schooljaar – indien ze dat willen – blijven deeluitmaken van de raad. De bijeenkomsten vinden plaats in Jeugdcentrum ’t Velt zodat ze zich in een bekende omgeving bevinden.’

‘De jeugdconsulent stelt – samen met de kinderen – de agenda samen. Dat hoeven niet altijd voordehandliggende dingen te zijn. Bijvoorbeeld: er worden feestelijkheden georganiseerd en de kinderen vinden dat er te weinig aan hen wordt gedacht. Via de leden van de kinderraad wordt er naar de scholen gecommuniceerd over de activiteiten van het district. Uiteraard gebeurt dat ook langs de officiële weg maar het is altijd leuk wanneer de kinderen zoiets kunnen doorgeven aan hun schoolkameraadjes. Het kan ook dat de kinderraad de vakschepen gecontacteerd en dat er gezamenlijk een plaatsbezoek wordt georganiseerd.’

De eed die de kinderen aflegden luidde: ‘Ik, X, kinderraadslid, zweer voor alle kinderen op te komen. Voor hun mening en hun dromen.’ Kruyniers: ‘Ik heb al een eerste opdracht voor de kinderraad. Ik ga vragen dat ze zich even bezinnen over hoe wij pesten op school voorgoed kunnen stoppen.’

Edwin MARIËN

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten