• 17/07/2024

Efficiënt ruimtegebruik wordt getest in Brecht, Brasschaat en Schoten

ANTWERPEN – Voor het toekomstige ruimtegebruik op haar grondgebied werkt de provincie Antwerpen aan het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen. Daarin koppelt ze ruimtegebruik aan mobiliteit, zet ze in op efficiënt ruimtegebruik en vermindert ze de druk op de open ruimte. Het voorontwerp-Beleidsplan Ruimte is klaar.

De bevolking groeit terwijl de beschikbare ruimte niet toeneemt. Tegelijkertijd dwingt de druk op het klimaat ons tot duurzamer ruimtegebruik. De provincie werkt aan een nieuw beleid over de ruimtelijke planning op haar grondgebied. In 2019 was de conceptnota Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen (PBRA) klaar. De publieke raadpleging daarover leverde heel wat interessante reacties op. Luk Lemmens (N-VA), gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening: ‘Samen met onze gemeentebesturen gingen we daar in kleine groepen mee aan de slag. Het was een hele uitdaging om alle reacties te verwerken. We ontvingen bijvoorbeeld tegengestelde reacties of vragen om wetgeving aan te passen terwijl dat onze bevoegdheid niet is. Sommigen vonden de conceptnota te vaag en misten concrete acties om het ruimtelijke beleid op het terrein uit te voeren. Daar komen we in het huidige voorontwerp wél aan tegemoet. We formuleren nu ook acties om de visie over de ruimtelijke inrichting van onze provincie samen te realiseren.’

Voor het eerst koppelt de provincie ruimtegebruik aan mobiliteit. Lemmens: ‘Ontwikkelingen die veel mobiliteit teweeg brengen, willen we enkel nog op plekken die met verschillende vervoersmiddelen bereikbaar zijn. De bereikbaarheid bepaalt de draagkracht van een plek. We gebruiken het ruimtemodel en de Ruimtekompassen om dat in beeld te brengen. De Ruimtekompassen tonen ons hoe de ruimtelijke ordening én bereikbaarheid van een plek zich tot elkaar verhouden. De samenhang tussen stads- en dorpskernen brengen we in beeld via regionale woningmarkten. We bepalen aan welke criteria locaties moeten voldoen om er ontwikkelingen toe te laten die veel mobiliteit, personen- én goederenvervoer teweeg brengen en onderscheiden regionale en interregionale multimodale vervoersknopen’

Om mee te werken aan de bouwshift, zet de provincie in op efficiënt ruimtegebruik en het verminderen van de druk op de open ruimte. Lemmens: ‘We streven naar de juiste functie op de juiste plek door bijvoorbeeld goed gelegen bedrijventerreinen te optimaliseren, te herstructureren en te verdichten. We proberen dat uit met de bedrijventerreinen Kloosterveld en De Zwaan in het grensgebied Brecht/Brasschaat/Schoten.’ (zie foto)

Dit najaar geven de gemeentebesturen en adviesinstanties hun mening over het voorontwerp. We zijn benieuwd naar het advies van gemeentebesturen, het Vlaamse departement Omgeving en de Procoro, en nodigen hen uit om ons nieuwe ruimtelijke beleid samen te realiseren. Met hun hulp en verder onderzoek zetten we het voorontwerp om naar het ontwerp-beleidsplan. Daarop kan iedereen tijdens het openbaar onderzoek reageren. De inwoners krijgen dus ook nog de kans om opnieuw hun mening te geven. Zoveel mogelijk mensen betrekken, leidt tot goed onderbouwde keuzes in het definitieve PBRA dat op termijn het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA) uit 2001 vervangt.’ Het PBRA bestaat enerzijds uit de strategische visie voor de lange termijn en een set van beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering van die visie. Meer info en abonneren op de nieuwsbrief via www.provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte.  (EM / Foto Provincie Antwerpen)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten