• 12/07/2024

Eerste tuinstraat van de stad officieel geopend in hartje Antwerpen

ANTWERPEN – Ze ligt er al wel een drietal maanden maar vanmiddag werd de Lange Ridderstraat in hartje Antwerpen – niet ver van de Nationalestraat – feestelijk ingehuldigd als allereerste Antwerpse tuinstraat.

Claude Marinower (Open Vld), schepen voor openbaar domein: ‘In het boek ‘Het Dwaallicht” van Willem Elsschot wordt de Lange Ridderstraat 71 vernoemd. Ik ben ervan overtuigd dat Elsschot deze tuinstraat geen dwaallicht zou noemen. In de stad worden hoge temperaturen bereikt als gevolg van verharding. 60 procent van de stad is verhard. Antwerpen is ook dicht bebouwd, er is weinig open ruimte. Daar moeten we iets aan doen. Dit project is misschien maar klein maar wel bijzonder belangrijk. Het ontwerp is meer dan geslaagd te noemen. De bewoners vinden dat ook. Deze week zei buurtbewoner Jan Mertens in een krant ‘de sfeer in de straat is veranderd.’ Tuinstraten zullen binnenkort in heel Antwerpen en in verschillende districten het verschil maken. Door de aanleg van een tuinstraat geven wij openbare ruimte terug aan de bewoners. In een tuinstraat is het gezellig wonen. Andere bewoners maakten al eens hun beklag dat er veel vrachtwagens door deze straat reden. Als stadsbestuur blijven wij investeren in duurzaamheid. Klimaat staat hoog op de agenda. Daarom moeten wij laag bij de grond beginnen.’

In een tuinstraat wordt gestreefd naar het maximaal vergroenen en verblauwen van de straat door de bestaande verhardingen te vervangen door onder meer plantvakken, bomen, kruiden- en moestuintjes, grasperkjes, klimplanten,… De tuinstraat wordt beschouwd als een belangrijke maatregel voor de stad om zich aan te passen aan de wijzigingen van het klimaat, zoals wateroverlast en hittestress. Het verhoogt ook de kwaliteit van de woonomgeving in een straat, omdat het een rustiger, groener en mooier straatbeeld creëert. De tuinstraat bevordert eveneens de sociale interactie en het buitenleven in een straat. Ook wordt er anders met regenwater omgegaan. Zo wordt de straat een sociale en klimaat-robuuste plek in de stad.

Districtsburgemeester Paul Cordy (N-VA): ‘In 2016 kwam toenmalig schepen Rob Van de Velde (N-VA) met het idee om tuinstraten aan te leggen. Het was een experiment waarbij je ook de bewoners moet meekrijgen. We weten in ons district dat, wanneer we willen experimenteren, we in Sint-Andries aan het goede adres zijn. De Lange Ridderstraat leefde maar er ontbrak iets. We waren in ons district al bezig met woonerven maar dit gaat nog een stap verder. Het smaakt naar meer. Daarom hebben we geld in de begroting voorzien om nog meer ontharden. Hierna zijn de Regenstraat en de Brusselstraat aan de beurt.’

Ook in andere districten worden tuinstraten aangelegd. Een overzicht: Berchem: dit jaar nog de cluster Wasstraat/Berthoutsstraat/De Brouwerstraat/Woeringenstraat, later de Hogeweg; Berendrecht-Zandvliet-Lillo: Goudhoekstraat, De Bergen, Frederik Hendrikstraat; Borgerhout: dit jaar nog de Bloemstraat, later de Vaderlandstraat; Deurne: in 2022 de Jan Olyslagersstraat, later de Van Hovestraat; Hoboken: De Hertstraat, Merksem, de Galgenveldstraat en Wilrijk: in 2022 de Aziëlaan, later de Jan de Groofstraat. Het project in de Brusselstraat is er één in het kader van Vlaanderen Breekt Uit. In hetzelfde kader wordt de Oostmolengeest in Berendrecht-Zandvliet-Lillo aangepakt.

Edwin MARIËN

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten