• 12/07/2024

Eerste (groen) barstje in Borsbeekse meerderheid na uitslag volksraadpleging

BORSBEEK – Daags na de volksraadpleging vond in Borsbeek al meteen een gemeenteraad plaats waarin het resultaat van de peiling het belangrijkste onderwerp was. Uiteraard kwam er kritiek vanuit de enige oppositiepartij, Vlaams Belang, maar toch ook van één lid van de meerderheid, al was dat niet meteen een verrassing. Ouderdomsdeken Frans Neyens van Groen (en dus Iedereen Borsbeek) stelde kritische vragen bij het kostenplaatje (77 000 euro) dat de gemeente moest ophoesten voor communicatie.

‘Wij hebben destijds een contract aangegaan met een consultantbureau om de fusie met Antwerpen in goede banen te leiden. Dat heeft gisteren een negatief resultaat gegeven voor de supporters van die. Blijft het contract met dat bureau  bestaan?’

Burgemeester Dis Van Berckelaer (Iedereen Borsbeek): ‘Dat contract blijft lopen tot aan het einde van het verhaal. Het was niet zo dat zij een positief of negatief verslag zouden schrijven. Dit bureau heeft al verschillende fusieoperaties begeleid maar de uitslag is de uitslag. Daar gaan we niet aan tornen. Hun job was ook niet om het resultaat te beinvloeden. Hun job was ‘werken rond communicatie’ en dat  is objectief gebeurd.’

IDEA zorgde voor participatiemomenten, MONDEA nam de externe communicatie voor haar rekening. Zij begeleiden trouwens ook het proces van Zwijndrecht. ‘Neyens: ‘De meerderheid van deze gemeenteraad had gehoopt op een andere uitkomst. Indien het resultaat anders was geweest had iedereen hen op zijn knieën bedankt. Het is allemaal geen klein bier geweest. Dit heeft de gemeente 77 000 euro gekost, geld dat we op een betere manier hadden kunnen besteden.’

Hij verwees ook nog even naar het bestuursakkoord dat nog steeds op de website van Borsbeek te lezen valt. In punt 10.3 staat letterlijk: ‘Een fusie met Antwerpen is uitgesloten.’ (zie foto) ‘Ik vind dat ieder lid van deze gemeenteraad dat op zijn keukentafel moet hebben liggen.’ Van Berckelaer: ‘Om zijn patatjes op te schillen, of wat?’ Neyens: ‘Ik merk enkel dat van al die punten er weinig of niks gerealiseerd werd.’ Van Berckelaer: ‘Ik begrijp dat u liever aan de overkant (bij Vlaams Belang, EM) gaat zitten.’ Waarbij zowel de burgemeester als schepen Marian Lauwers (namens CD&V lid van Iedereen Borsbeek) erop wezen dat de situatie sinds 2018  wel wat veranderd is. Lauwers: ‘Ik denk onder meer aan de armoedecijfers van 2019 en nadien corona.’

Maar uiteraard kwam de meeste kritiek van Chris Gietens (Vlaams Belang) die erop aandrong om opnieuw rond de tafel te gaan zitten met de buurgemeenten om samenwerkingsakkoorden aan te gaan. Zijn opmerking dat Wijnegem en Wommelgem de schulden van Borsbeek dan wel zouden compenseren was nu niet meteen de meest gelukkige van de avond. Verder verweet hij Ken Casier (N-VA), schepen van financien, een wanbeleid gevoerd te hebben waarna de volledige N-VA-fractie opmerkte dat Vlaams Belang wel degelijk alle meerjarenbegrotingen heeft goedgekeurd.

‘ANDERE GEMEENTEN ZIJN LIEF VOOR ONS MAAR HUN SOLIDARITEIT STOPT AAN DE GEMEENTEGRENZEN’

Van Berckelaer wees erop dat de buurgemeenten Borsbeek beschouwen als het lelijke eendje. ‘Mijn grootste frustratie is dat het solidariteitsprincipe met de buurgemeenten niet werkt. Daarnet hebben we iets goedgekeurd van ZORA. Eigenlijk is dat een samenwerkingsverband tussen verschillende gemeenten.’ Het betreft hier Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Lint, Kontich, Mortsel en Wommelgem. ‘Wat stel ik vast? Wij hebben heel wat meer werkzoekenden dan de anderen. Je zou dan kunnen veronderstellen dat andere gemeenten ons een handje toesteken. Jammer genoeg moet ik vaststellen dat die solidariteit niet speelt. Die stopt aan de gemeentegrens.’

‘Een hele tijd geleden heb ik aangegeven dat we op zoek waren naar een preventieambtenaar voor Wijnegem, Wommelgem en Borsbeek. Jammer genoeg is dat afgesprongen omdat iedereen een andere optie had en omdat één van de drie gemeenten onmiddellijk aangaf dat zij toch niet zouden meedoen. Dan zit je natuurlijk vast. In 2016 gingen we een bestuurskrachtmeting maken samen met Wijnegem en Wommelgem. Er zijn er twee die het gedaan hebben: Wijnegem en Borsbeek. We hebben gevraagd om een samenwerkingsverband met de gemeenten van MINOS (Boechout, Borsbeek, Mortsel, Wijnegem, Wommelgem) te maken. De andere gemeenten zegden ‘neen, dat is niks voor ons want bij jullie is intrafamiliaal geweld 25 procent maar bij ons zijn fietsendiefstallen het zware probleem.’ Het frustreert me dat ik dat niet gedaan heb kunnen krijgen.’

‘Toen corona opstak en mensen moesten ingeënt worden zaten wij eigenlijk in ELZORA (Eerstelijnszone Oost-rand Antwerpen) en zouden onze burgers naar Lint moeten gaan, naar de AED studio’s. De vorige legislatuur hebben wij hemel en aarde bewogen om bij ELZORA te zitten. Dat is gelukt. Maar de link naar Lint was onvoorstelbaar moeilijk voor onze populatie. Dan hebben we gevraagd om aan te sluiten bij VacCovid (met Antwerpen, Schoten, Stabroek en Wommelgem). Iedereen zei ‘dat gaat u niet lukken’. Uiteindelijk hebben we dat gedaan gekregen. Ik heb niemand van onze inwoners horen klagen dat men naar Antwerpen Oost moest gaan. Niemand. Het zou anders geweest zijn indien onze mensen naar Lint, aan de spoorweg, hadden moeten rijden. Onze buurgemeenten zijn lief voor ons maar ze zeggen ‘tot daar’ en de solidariteit stopt aan de gemeentegrenzen.’

‘Samenwerkingsverbanden? Kijk naar IGEAN, kijk naar CIPAL. Dat zijn perfecte voorbeelden. Wat is de controlefunctie van een lokaal bestuur? In IGEAN hebben wij in de raad van bestuur een vertegenwoordiger, schepen Kris Van de Velde (N-VA). Maar bij de andere niet. Dan moeten wij ons neerleggen bij datgene wat anderen afspreken.’

Edwin MARIËN

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten