• 19/04/2024

Eerste concrete stap in de realisatie van Ringstad is vandaag gezet in de Slachthuiswijk

ANTWERPEN – Vandaag is de heraanleg van het eerste deel van de publieke ruimte in de Slachthuiswijk gestart, in het gebied rond de toekomstige Kalverwei en de slachthuishallen. De wijk krijgt een groener karakter door bestaande bomen maximaal te behouden, nieuwe toekomstbomen alle ruimte te geven, en diverse mixen van heesters, vaste planten, kruiden, grassen en bloemen aan te planten. Autoluwe speel-, sport- en ontmoetingsruimtes zullen de nieuwe en bestaande delen verbinden.

In februari 2020 is een ontwerpteam aangesteld voor de publieke ruimte in het gebied. Die omvat deels de bestaande publieke ruimte in de Slachthuiswijk en deels nieuwe publieke ruimte binnen de geplande herontwikkeling. Annick De Ridder (N-VA, zie foto onderaan), schepen voor stadsontwikkeling: ‘Vandaag starten de werken aan de heraanleg van het eerste deel van de publieke ruimte in de Slachthuiswijk. Het project van bijna 40 000 vierkante meter groene ruimte zal een enorme impuls aan het gebied geven. De nieuwe Twee Stierenstraat wordt de nieuwe entree van de wijk; het nieuwe Vetten Osplein de ‘huiskamer’ van de wijk en de nieuwe Kalverwei een landschappelijk buurtpark. Zo evolueert deze site naar een volledig nieuw en vooral sterk vergroend en gezellig stadsdeel. Het is meteen de eerste concrete stap in de realisatie van Ringstad, misschien wel het meest uitdagende stadsontwikkelingsproject in decennia of zelfs eeuwen.’


De nieuwe Twee Stierenstraat wordt de nieuwe entree van de wijk, een ruime hoofdstraat met een groene uitstraling. De fiets- en voetpaden zijn gescheiden van de rijbaan door een groene berm. Het kruispunt met de Slachthuislaan wordt volledig conflictvrij, met een extra afslagstrook vanaf het noorden, bredere fietspaden en ruimere wachtplaatsen voor fietsers.
De Lange Lobroekstraat wordt een woonstraat, met een brede groenstrook met ontmoetingsplekken. De aangrenzende Mouterijsteeg wordt ingericht als woonerf. Er komen bomen bij, en een extra verkeersplateau als snelheidsbeperkende maatregel.
Het nieuwe Vetten Osplein wordt de ‘huiskamer’ van de wijk met plek voor een markt, buurtfeest of muziekevent. Er komen terrassen voor de horecazaken, een speelfontein, een sportveld en speelaanleidingen omzoomd door bloemrijke lindes. De nieuwe Kalverwei wordt een landschappelijk buurtpark met schaduwrijke plekken, speel- en sportplekken. De naastgelegen Weilandstraat wordt een doodlopend woonerf met parkeren langsheen de bebouwing.

De werken zullen in vijf verschillende fases worden uitgevoerd. Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden zal dat gebeuren volgens onderstaande timing:

*Oktober 2023 – februari: Deze fase is bijna afgerond. Het zijn de voorbereidende nutswerken in de Lange Lobroekstraat, Mouterijsteeg, Lange Slachterijstraat, Korte Slachterijstraat en Korte Lobroekstraat door Water-link.

*Februari – oktober: als eerste werk wordt de ondergrondse waterbuffer aangelegd, evenals de Twee Stierenstraat als de nieuwe hoofdtoegang tot de wijk, en de ondergrondse basis voor de Hallenparking (tussen de slachthuishallen en de Slachthuislaan).

*April – september: eerst wordt de regenwaterafvoer aangelegd, net zoals het kruispunt van de Twee Stierenstraat met de Slachthuislaan, en de omgeving daarrond.

*Juni – maart 2025: tegen de zomer start de heraanleg van de Lange Lobroekstraat, en de aanleg van het nieuwe Vetten Osplein en zijn zijstraten.

*November – zomer 2025: tot slot volgt vanaf dit najaar de aanleg van de Kalverwei en de Weilandstraat, tot aan de zomer van 2025. Meer info hier

Sylvie MICHELE Video Guy Van Antwerpen – Stadsradio

Toekomstbeeld: Lola Landscape Architects

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten