• 23/06/2024

???????????????????????

Eén van de grootste boomplantacties voltrekt zich dit weekend in Waarloos

KONTICH – Tijdens het Boomweekend van vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 november worden maar liefst 17 000 nieuwe bomen en struiken geplant in Waarloos, deelgemeente van Kontich. Natuurpunt kocht samen met het lokaal bestuur twaalf hectare aan van de Stad Mechelen. Op twee-derde gebeurt één van de grootste boomplantacties in Vlaanderen.

Er is voor het nieuwe bos al een naam gevonden: het Heilige Geestbos, naar het oude toponiem dat al sinds 1618 werd gebruikt. Het nieuwe bos sluit aan bij het natuurgebied de Oude Spoorwegberm dat in één klap in oppervlakte verdubbelt. In een eerste fase komt een centraal wandelpad dat verbinding maakt met de bestaande wandelroutes en wordt ook al een speelboszone voorzien.

Wim Annaert, bestuurslid van Natuurpunt Oude Spoorweg en conservator van het nieuwe bos: ‘Deze bosaanplant sluit mooi aan bij natuurgebied de Oude Spoorwegberm, waarmee het 35 jaar geleden allemaal begon. Niet enkel verdubbelt het natuurgebied in oppervlakte, maar tegelijk ontsnipperen we de verspreide kleine natuurrelicten. Bovendien hopen we de zaadbank van het vroegere bos te reactiveren, zodat we snel een herstel kunnen zien van onze typische bosflora.’

Luk Lemmens (N-VA), gedeputeerde Provincie Antwerpen: ‘De open ruimte in de Zuidrand is in volle ontwikkeling. Naast initiatieven naar waterbuffering, willen we altijd meewerken om de Antwerpse zuidrand terug bosrijker te maken. Samenwerking met de lokale besturen en Natuurpunt is hierin cruciaal. We ondersteunen de gemeenten bij de realisatie van hun bosuitbreidingsdoelstellingen via het provinciaal team bosuitbreiding bij onze Antwerpse Bosgroepen. Op die manier wordt de Zuidrand verder versterkt en wapenen we ons beter tegen de klimaatverandering die volop bezig is. Meer bos stimuleert biodiversiteit en creëert bovendien mogelijkheden voor recreatie en daar wordt iedereen beter van.’

Wim Claes (Open Vld), schepen van groenzorg: ‘In  het kader van het Lokaal Energie- & Klimaatpact en door de ondertekening van het bomencharter engageerde het Lokaal Bestuur zich ertoe om voor iedere inwoner één boom aan te planten. Tegen 2030 willen we als lokaal bestuur dus 22 000 extra bomen planten in onze gemeente. Met de aankoop en bebossing van deze gronden realiseren we dit bijna in één keer. Voor het lokaal bestuur – dat een belangrijke financiële partner is in dit project – was het belangrijk dat de verwerving van de gronden in overleg met de landbouw zou gebeuren en dat het toekomstige bos toegankelijk zou zijn voor onze inwoners.’

“We waren al bijzonder trots op het feit dat we deze legislatuur tot bloemen- en bijengemeente werden verkozen. Bovendien werden we tweede in het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen. We willen onze ambitie ook de komende jaren verder zetten zodat Kontich ieder jaar mooier en groener wordt.’

Zuhal Demir (N-VA), Vlaams minister van Omgeving: ‘Het belang van meer bos kan niet overschat worden en dit weekend focussen we specifiek op de jeugdverenigingen die ruim 70 hectare toekomstig bos om in te ravotten zullen aanplanten op een 40-tal locaties in heel Vlaanderen. Wat Natuurpunt en Kontich hier voor elkaar hebben gekregen is een magnifieke bijdrage en bewijst dat een goede samenwerking met het middenveld een groot verschil kan maken. Hopelijk inspireert dit ook andere lokale besturen als er mooie gronden voor bos in beweging zijn. Het is nu dat we het moeten doen.’

Jongeren uit verschillende Kontichse scholen en jeugdbewegingen helpen mee om dit te realiseren. Maar iedereen is ook morgen zondag vanaf 10 uur nog welkom om met kinderen en kleinkinderen een boom of struik te komen planten. Een (gemerkte) spade en laarzen of waterdicht schoeisel meebrengen wordt wel aangeraden. De plaats van dit gebeuren is bewegwijzerd vanaf de Oude Waarloossteenweg in Waarloos. (EM / Foto Peter GESCHIER)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten