• 14/04/2024

Edegem tevreden met jaarrekening, drie nieuwe ereburgers en nieuwe uitbater ’t Forum

EDEGEM – Het college van burgemeester en schepenen van Edegem legde in de gemeenteraad de jaarrekening van 2022 voor. Globaal betaalde de gemeente 78 procent of 485 000 euro meer voor elektriciteit en gas dan in 2021. Ook voor de vier loonindexeringen die hiervan het gevolg waren, dienden extra financiële middelen te worden ingezet.

Albert Follens (N-VA, zie foto), schepen voor financiën: ‘De vele ingrepen bij het begin van de legislatuur zorgden ervoor dat we al deze uitdagingen konden oplossen en tegelijk doelstellingen rond belastingsverlaging, meer investeren met eigen middelen en afbouw van de bankschulden konden realiseren. We zijn erin geslaagd om onze exploitatiekosten onder controle te houden en dat was hét belangrijkste uitgangspunt dat we gemaakt hebben bij het plan in 2019. We willen onze exploitatiekosten streng bekijken om daaruit geld te puren om te kunnen investeren.’

‘Met het geld dat we over hebben kunnen we onze eigen investeringen financieren. We moeten dus niet gaan lenen. Vandaag zou dat al niet meer aan nul procent zijn maar aan meer dan drie procent. We betalen de schulden verder af van het verleden. Sinds 2013 werd de gemeentelijke schuld met 72 procent verlaagd van 21,7 miljoen naar 6,1 miljoen euro. Op de koop toe hebben we de aanvullende personenbelasting die door het gemeentebestuur geheven wordt en die het kleinste stuk zijn van de belastingen die de mensen betalen, opnieuw kunnen verlagen. Eerst ging het van zeven procent naar 6,8 en nu verder naar 6,6 procent. Kortom, we zitten volledig op schema. Ik had een plan gemaakt helemaal in het begin dat van rond de nul naar drie miljoen autofinanciering moest gaan op een geleidelijke manier. In 2020 zijn we al op het niveau gekomen dat we eigenlijk maar dachten te bereiken twee jaar later. Als wij in 2019 niet hadden gereorganiseerd hadden wij nu dik in de problemen gezeten.’

Sien Pillot (Groen): ‘We zijn bijna aan het einde van de legislatuur en pas nu – na vijf jaar – zien we eindelijk wat concrete resultaten, maar het is veel te weinig. Edegem verdient beter. De Edegemnaar verdient beter. We missen nog steeds voluntarisme, enthousiasme bij dit bestuur. Dat nog steeds zoveel medewerkers vrijwillig ontslag nemen of langdurig ziek zijn, is tekenend.’

‘De investeringen in kasteel Hof ter Linden, de bioklas, de voetpadvernieuwing zijn dossiers die op onze steun kunnen rekenen. Maar de fietsers blijven in de kou zitten. En ook de open ruimte in Edegem blijft onder grote druk staan door verschillende geplande woonontwikkelingen. Terwijl Vlaanderen snakt naar meer natuur, biodiversiteit, ruimte voor water en meer ruimte voor de inwoners, wordt stillaan elke vierkante meter in Edegem volgebouwd.’

Door het faillissement van de vorige uitbater van wijkontmoetingscentrum ‘t Forum aan de Romeinse Put eindigde die concessie op 1 september 2022. Daarom diende een nieuwe uitbater te worden gezocht. Lawrence Vancraeyenest (N-VA), schepen voor patrimonium en wijkwerking: ‘We hebben hem gevonden. BV Tosalti, vertegenwoordigd door Tom Kinsabil, wordt onze nieuwe partner. Hij heeft elf jaar horeca-ervaring, is  partner in Hove Zuid en was al eerder uitbater van een café in Hove. Hij zal samenwerken in een nieuwe vennootschap met private investeerders. Hij wil er duidelijk iets mooi van maken. Hij zal zelf 200 000 euro investeren in de keuken, technieken, veiligheid en hygiëne, binnenafwerking en meubilair en wij zorgen via een investeringstoelage van 170 000 euro voor de overige investeringen, naast de 53 000 euro die we de voorbije periode al zelf geïnvesteerd hebben. Wij hebben er ook een goed gevoel bij dat hij rekening zal houden met het sociaal karakter van ’t Forum. Op de kaart zal er een democratisch aanbod van voeding en drank te vinden zijn. De zomerbar loopt er tot begin oktober. Hij  denkt open te gaan begin ’24 maar we hopen dat er in de tussentijd nog enige activiteit kan worden voorzien.’

Zoals eerder al was geweten krijgen drie nieuwe Edegemnaren de titel van ereburger. Koen Michiels (N-VA), schepen voor cultuur: ‘Jong N-VA stelde drie namen naar voor. We hadden al twee ereburgers, Lutgart Simoens en Jan Coninx, die jammer genoeg beiden al zijn overleden. De drie nieuwe hebben drie totaal uiteenlopende profielen maar iedereen kan achter hun kandidaturen staan neem ik aan. Het ereburgerschap kan niet oneindig worden toegekend. Per legislatuur mogen er vijf eretitels worden uitgereikt. De nieuwelingen zijn Boris Daenen (‘Netsky’) – die de wereld verovert als DJ -, Marc Bossuyt – de eerste commissaris-generaal voor vluchtelingen en staatslozen – en Christine Van Broeckhoven, onder meer bekend voor haar onderzoek naar Alzheimer.

Edwin MARIËN

Foto N-VA

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten