• 15/07/2024

Edegem gaat zieke bomen rooien en vervangen, gevoelig dossier Mussenburg

EDEGEM – De gemeenteraad van Edegem keurde gisteren een aanbesteding goed om een aantal dode en zieke bomen te rooien en te vervangen.

Philippe Muyters (N-VA, zie foto), schepen voor natuur: ‘Edegem is een groene gemeente met veel straatbomen. Samen met de vele parken dragen ze bij tot het groene karakter van onze gemeente.  Om te zorgen dat onze bomen vitaal en gezond blijven, zetten we geregeld eigen en externe boomdeskundigen in om de kwaliteit van ons openbaar groen te evalueren. Sommige bomen krijgen een grondige onderhoudssnoeibeurt of worden geknot.’

‘Door veranderende weersomstandigheden of voetpadvernieuwingen hebben een aantal bomen een grondige snoei nodig. Anderen moeten drie- à vierjaarlijks worden geknot om takbreuk te vermijden. Bij nog andere bomen verwijderen we de jonge wortel- of stamscheuten die de zichtbaarheid verminderen of de veiligheid van voetgangers of gemotoriseerd verkeer in het gedrang brengen.’

‘Daarnaast rooien we ook 104 zieke of dode bomen, 37 daarvan zijn jonge bomen die nog geen grote wortels maakten en die we in het eerstvolgende plantseizoen meteen kunnen vervangen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een aantal bomen in de Drie Eikenstraat en op de begraafplaats. De vervanging daarvan is meteen ook opgenomen in dit bestek. De overige 67 bomen zijn oudere bomen waarvan we de wortels moeten uitfrezen. Om die te vervangen, hebben we wat meer geduld nodig.’

‘De resterende wortels moeten voldoende verrot zijn voor we ze kunnen vernieuwen. In het voorjaar 2022 volgt een aanvullend bestek voor de heraanplant van deze 67 oudere exemplaren, die we ten vroegste in het najaar 2022 kunnen verwachten.’ Het bestek voor het eerste deel van de opdracht wordt geraamd op 210 231 euro, inclusief BTW en tien procent provisie, exclusief BTW. Het tweede deel -bestek en raming voor vervanging van de 67 oudere bomen- wordt in het voorjaar 2022 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Goedele Van der Spiegel (Groen): ‘We hebben hier twee bedenkingen bij. Ten eerste, zoals steeds, waarom kan men dit niet zelf doen en ten tweede, als men dan toch een aanbesteding doet waarom kan men daarin niet preciseren en garanderen dat ook de 67 oudere bomen later zeker worden vervangen. Nu is er een belofte maar die staat niet op papier. Een gewone burger moet dit ook doen. Waarom zou een lokale overheid hieraan ontsnappen?

Groen Edegem doet een oproep om bezwaar aan te tekenen tegen plannen om een permanente, private weg die zou worden gelegd dwars door het bos van Mussenburg. ‘Domein Mussenburg is een zeer waardevol groengebied in onze gemeente. Voor de verbouwingen van een bestaande woning werd een tijdelijke werfweg toegestaan. De eigenaars wensen deze weg nu permanent te maken. Dit is nooit de bedoeling geweest en zou een permanente aantasting van het groengebied in Mussenburg betekenen. Wij vragen om – zoals voorzien in de oorspronkelijke vergunning – het groen en de natuur te herstellen.’

Albert Follens (N-VA), schepen voor omgeving: ‘Toevallig ben ik vanmorgen nog ter plaatse geweest en heb ik me laten informeren over de toestand. Het dossier werd ingediend en het openbaar onderzoek is lopende. Beroep aantekenen is nog mogelijk tot woensdag 15 december. Ik ga geen uitspraken doen over een dossier dat lopende is maar het is zeker geen makkelijk dossier dat sowieso – los van de beslissing die zal worden genomen – een vervolg zal krijgen. Ofwel zal de eigenaar in beroep gaan, ofwel zullen de buurtbewoners dat doen. ‘

Edwin MARIËN

Foto N-VA

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten