• 18/07/2024

Dunningskap moet kwaliteit van het bos van Rauw opkrikken

MOL – In opdracht van grondeigenaar Sibelco start binnenkort een dunningskap in bossen aan de oostkant van de Put van Rauw in Mol. De werken zijn nodig om de kwaliteit van het bos op te krikken. De noodzakelijke bosuitdunning, kap en toekomstige heraanplanting heeft op termijn een positieve impact op de diversiteit van planten en dieren.

Hans De Groof (N-VA), schepen voor natuur: ‘Een dunningskap betekent dat verspreid over het bos geselecteerde bomen worden gekapt. Hierdoor krijgen de overblijvende ‘toekomstbomen’ ruimte om verder te groeien. Vooraleer de dunningswerken starten, worden deze ‘toekomstbomen’ geselecteerd. Het gaat over bomen met rechte stammen of bijzondere natuurwaarden zoals holten voor dieren, zeldzame boomsoorten of landschappelijk markante kenmerken. Bij voorkeur verdwijnen de exotische boomsoorten die inheemse bomen en planten bedreigen, zoals de Amerikaanse eik en vogelkers.’

Het sparrenbos nabij het sportveld en de school is, zoals zovele sparrenbossen in de streek, zwaar aangetast door de letterzetter, een schorskever. Het bos wordt gekapt en later dit jaar opnieuw aangeplant als een volledig inheems loofbos met eik, linde, haagbeuk, tamme kastanje,… Voor de biodiversiteit vormt dat een enorme meerwaarde. Ook hier wordt het hout afgevoerd voor verwerking tot OSB-platen. Dankzij de dunningswerken komt er meer natuurlijk licht in het bos en bereiken meer zonnestralen de bosbodem. Hierdoor ontstaat een rijke en weelderige ondergroei, wat een beschutting vormt voor allerlei diersoorten.

Deze werken passen in het bosbeheerplan dat Sibelco gebruikt om op lange termijn het betrokken bos te beheren. Momenteel werkt het bedrijf aan een nieuw bos- en natuurbeheerplan voor de volgende 24 jaar. Dit plan beschrijft voor elk bosperceel in eigendom de toekomstvisie en het bijhorende bosbeheer. Elk bos heeft daarbij zijn eigen functie, variërend van natuurreservaat over multifunctionele bossen tot landschappelijk waardevolle, economische of recreatieve bossen. Sibelco schakelt bosexploitanten met moderne houtoogstmachines in. Dit betekent dat de bomen ter plekke tot gewenste lengte verzaagd wordt. Daardoor moet de boomstam niet door het hele bos gesleept worden, wat leidt tot minder schade in de rest van het bos.

Frederik Loy (CD&V), schepen voor groen: ‘De kruin en takken blijven als dood hout verspreid liggen. Dit creëert nieuw leven. Soms worden ze in wallen geplaatst zodat kleine zoogdieren er een nieuwe woonplaats in vinden. De zwaardere rechte stammen krijgen een tweede leven als zaaghout in de industrie. Het gros van het hout wordt verwerkt tot OSB-platen, vervanger van de multiplexplaat. Het minst waardevolle hout gaat naar spaanplaat.’

‘Sibelco maakt als één van de talrijke partners deel uit van de stuurgroep ‘Dromen over de Put van Rauw’. Deze stuurgroep werkt nauw samen om een mooie toeristisch-recreatieve toekomst uit te bouwen voor dit uniek voormalig zandwinningsmeer in Rauw. De stuurgroep verzoent daarbij de toeristische-recreatieve ambities met de hoge ecologische en natuurlijke rijkdom van het gebied. De komende zomermaanden loopt een participatietraject, waarbij we inwoners, toeristen en recreanten bevragen over hun ideeën. Naast Sibelco is ook het gemeentebestuur eigenaar van meerdere bossen rond het meer. Ook voor deze bossen werken we aan een duurzaam bosbeheer. Alles gebeurt in nauwe samenwerking met de verantwoordelijke Bosgroep en Natuurpunt.’ (EM / Foto Gemeente Mol)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten