• 24/05/2024

Drie Herentalse scholen beloond voor Operatie Proper, perken op begraafplaats ontruimd

HERENTALS – Operatie Proper is een beloningssysteem van Mooimakers voor Vlaamse scholen en jeugdverenigingen.

Met het project ondersteunen de Kempense gemeenten, IOK Afvalbeheer en Mooimakers scholen in hun engagement tegen zwerfvuil. Uit Herentals namen VBS De Wegwijzer, Arkades en de3master vorig schooljaar deel aan Operatie Proper.

Al deze scholen hebben een goede inzet getoond en hebben hier ook goed over gerapporteerd en zullen dus een beloning ontvangen. Die varieert tussen 500 en 975 euro, afhankelijk van het actieplan.

Vanochtend overhandigden Pascal Van Nueten (N-VA) en vertegenwoordigers van IOK Afvalbeheer en Mooimakers de beloning in VBS De Wegwijzer (Streepstraat 2) in Morkhoven aan de drie deelnemende scholen.

Op de begraafplaats van Herentals zal tegen eind 2024 het huidige urnenperk volledig ingenomen zijn. Momenteel worden de asurnen begraven in perk 65. Dit perk heeft 192 plaatsen voor asurnen en zal tegen eind 2023 volzet zijn. Daarna zal er volgens het begrafenisplan begraven worden in perk 66 en dit perk heeft 128 vrije plaatsen. Volgens de begrafenisstatistiek van de technische dienst zal dit perk tegen eind 2024 volzet zijn.

Om in de toekomst nog asurnen te kunnen begraven in urnenvelden moet er plaats gecreëerd worden. De politiecodex bepaalt dat graftekens van niet-geconcedeerde graven (dat zijn graven zonder concessie) in Herentals ten vroegste na twintig jaar verwijderd mogen worden, op voorwaarde dat er plaatsgebrek is. Het stadsbestuur start daarom de ontruimingsprocedure voor perk twee en perk drie. Dat zijn de oudste niet-geconcedeerde graven op de begraafplaats van Herentals. Ze dateren uit 1987, 1988 en 1989. De graven hebben ondertussen een ligtijd van meer dan 33 jaar. Door de oudste graven te ruimen, voorziet het schepencollege in een gelijke behandeling van alle nabestaanden van de overledenen.

Boven de bestaande grafkisten in perken twee en drie is er nog voldoende vrije ruimte om asurnen te begraven. De bestaande grafkisten kunnen dan ook ter plaatse bewaard blijven; alleen de bestaande grafzerken moeten verwijderd worden. Alle voorwerpen, zoals foto’s, bloemstukken, beeldjes, … moeten uiterlijk op 3 november 2024 verwijderd zijn. Op 4 november 2024 nemen medewerkers van de stedelijke werkplaats de grafzerken weg. Het verwijderen van een grafzerk is gratis.

Nabestaanden kunnen ervoor kiezen om de grafzerk eerder te (laten) ruimen en dus niet de volledige ontruimingsprocedure van een jaar af te wachten. Hiervoor vragen ze een toelating bij de technische dienst, ondertekend door alle nabestaanden van de overleden dierbare.

Nabestaanden kunnen ook kiezen voor een thuisbewaring. Hiervoor vragen ze een toelating bij de dienst burgerlijke stand. Bij goedkeuring wordt de grafkist ontgraven en gecremeerd. Na de crematie mag de asurne thuis worden bewaard. De aanvrager betaalt een retributie en draagt ook de kosten van de begrafenisondernemer. Na de ontruimingsprocedure worden alle graven eigendom van de stad en kunnen graven met een erfgoedwaarde op de inventaris onroerend erfgoed worden opgenomen. Het gaat om graven met een historische, artistieke, volkskundig of socioculturele waarde. Deze graven worden na opname in de inventaris voor minstens 50 jaar bewaard en onderhouden door de stad. De nabestaanden van de overledenen in de betrokken graven ontvingen al een brief met meer inlichtingen van het stadsbestuur. Er hangt ook een jaar lang een bericht aan de ingang van de begraafplaats. (EM / Foto FB)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten