• 21/06/2024

Drie Antwerpse kandidaten over voor titel Nationaal Park van Vlaanderen

ANTWERPEN – Vlaanderen startte vorig jaar de zoektocht naar kandidaten voor vier Nationale Parken Vlaanderen en drie Landschapsparken die ze de komende jaren wil oprichten. De Vlaamse parken moeten de prachtige natuur en het uniek erfgoed dat Vlaanderen rijk is in de kijker zetten. In september dienden maar liefst dertien gebiedscoalities een kandidatuur in voor erkenning tot Landschapspark, en tien tot Nationaal Park Vlaanderen. Twee onafhankelijke jury’s (één voor elk parkstatuut) gingen aan de slag om te beoordelen of de kandidaturen aan alle voorwaarden voldoen. Het resultaat daarvan is dat zeven kandidaten Landschapsparken (waaronder geen enkel ‘Antwerps’) en zes kandidaten Nationale Parken (met drie ‘Antwerpse’) doorgaan naar de volgende ronde. De resterende kandidaten worden nu begeleid in de opmaak van een masterplan, dat in het voorjaar 2023 moet leiden tot een finale keuze. Zuhal Demir (N-VA), minister van Natuur en Matthias Diependaele (N-VA), Minister van Onroerend Erfgoed, danken de jury voor het geleverde werk en loven ook de afvallende kandidaten voor hun inspanningen.

De jury voor de Nationale Parken heeft enkel die kandidaturen geselecteerd, waarvan ze oordeelt dat ze op de voorziene termijn van het begeleidingstraject een voldoende geloofwaardig masterplan kunnen voorleggen het statuut Nationaal Park waardig. Kandidaten waarbij de afstand tot de basisvoorwaarden (nog) te groot bleek op vlak van natuurontwikkeling, effectieve oppervlakte natuurkern of het partnerschap, werden niet geselecteerd.

De drie Antwerpse geselecteerden zijn: Kalmthoutse Heide (grondgebied Essen, Kalmthout en Stabroek), Taxandria (Turnhout, Oud-Turnhout, Ravels en Arendonk) en Scheldevallei (onder meer grondgebied Bornem). Voor Taxandria adviseert de jury een specifiek maatwerktraject met oog op het betrekken van meer cruciale actoren in het ruimere gebied. De andere kandidaten zijn Bosland, Brabantse Wouden en Hoge Kempen (dit laatste bestaat al).

De jury voor de landschapsparken heeft de kandidaten geselecteerd waarvan ze oordeelt dat het een samenhangend gebied is met een hoge landschapskwaliteit, en waarvoor een evenwichtige en gedragen coalitie klaar staat om een geloofwaardig en ambitieus masterplan voor te leggen. Kandidaten die de hoge standaard (nog) niet konden aantonen vielen af. De zeven geselecteerde kandidaten: Boerenlandschap Pajottenland, Grenzeloos Bocagelandschap, Hart van Haspengouw, Kempen~Broek, RivierPark Maasvallei, Vlaamse Ardennen en Zwinstreek.

De geselecteerde kandidaten starten nu een begeleidingstraject voor de opmaak van een masterplan en een operationeel plan. Elke kandidaat ontvangt daarvoor ook 100 000 euro ondersteuning. Demir: ‘Zoals dat gaat bij een competitie zijn er veel meer gegadigden dan te begeven erkenningen. De jury koos echter in eer en geweten, hoe vervelend dat nieuws voor sommige kandidaten ook zal zijn. Vanuit Vlaanderen gaan we hen en hun talloze vrijwilligers in ieder geval niet in de steek laten. Gebiedscoalities zoals Kleine en Grote Nete zijn ook zonder statuut van Vlaams Park van bijzonder grote meerwaarde en leveren prachtig werk. De komende jaren kunnen ze waar nodig dan ook op goede samenwerking met en steun van onze Vlaamse diensten rekenen.’ (EM / Afbeelding kabinet Zuhal Demir)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten