• 12/07/2024

Dra komt er een einde aan proefopstelling in de Frank Craeybeckslaan in Deurne

DEURNE – Aan het begin van de zitting van de gemeenteraad van Deurne legde Mereth Agyin (23) de eed af als nieuw gemeenteraadslid en meteen ook fractieleider van Vooruit. Zoals zij terecht opmerkte is de partijnaam in Deurne voorlopig nog sp.a. De naamswijziging gaat pas in nadat het hoofdbestuur de aanvraag van de afdeling heeft bevestigd. In Deurne onder meer is dat nog niet het geval. Zij vervangt Charisse Verberckmoes, die naar Essen verhuisde. Binnenkort wijzigt ook de N-VA-fractie. Kevin Engels verkast naar Brecht en wordt vervangen door Viviane Gedopt.

Zoals vorige maand al geschreven is de districtsraad eerder een commissie mobiliteit. Dat was gisteravond niet anders. Het lijkt er echter op dat één vast agendapunt, ‘de proefopstelling aan de Frank Craeybeckxlaan, binnenkort zal mogen worden afgevoerd. Ze leidde gisteren nog tot een woordenwisseling tussen vraagsteller Jan Van Wesembeeck (Vlaams Belang) en burgemeester Tjerk Sekeris (N-VA, zie foto).

Van Wesembeeck:’We konden in Gazet van Antwerpen lezen dat de proefopstelling wordt verlengd tot eind dit jaar. Dit verwondert mij want enkele dagen voor het verschijnen van het artikel zei schepen Philip Van Acker (N-VA) nog dat ze eind mei zou worden opgebroken. Deze tegenspraak zorgt voor ophef bij de middenstanders. Ik heb een vermoeden dat het  districtscollege de proefopstelling wil behouden tot bij aanvang van de werken.’

Sekeris: ‘Op een bepaald ogenblik heeft er een vergadering plaatsgevonden met twee handelaars. U haalt uw informatie uit een onderhoud dat vertrouwelijk was. In werkelijkheid gaat het om één handelaar die een klachtenbrief heeft verstuurd maar hij heeft die aan geen enkele collega laten lezen. Het krantenartikel is foutief. De schepen heeft inderdaad  op een bepaald ogenblik maandag 31 mei als einddatum vernoemd maar heeft er ook aan toegevoegd dat dit nog kon veranderen. Wel, ik kan u nu zeggen dat de proefopstelling na dinsdag 31 augustus zal verdwijnen.’ Van Wesembeeck gaf zich niet meteen gewonnen. ‘Ik heb weet van minstens vijf handelaars die bezwaar hebben gemaakt maar dat zegt wellicht meer over u dan over mij.’

Groen bracht een motie ter stemming in verband met de hertekening van het voorontwerp Boekenberglei-Drakenhoflaan-Gitschotellei. Steven Van Bockstal: ‘De keerlust baart ons zorgen. Twee petities leverden in het totaal al 3 700 handtekeningen op. Het gaat hier om een dure ingreep van De Lijn waarbij veel bomen in gevaar komen. Daarom vragen wij ook om de huidige plannen te schrappen.’ Manal Toumi (PVDA) trad hem bij. ‘Het gaat hier zowel over zelfstandigen, marktkramers als bewoners die tegen de keerlus zijn. Zij moeten de inspraak krijgen die ze verdienen. Indien wij voor een beter openbaar vervoer willen gaan, dan moeten wij ons laten horen zoals ze in Hoboken deden in verband met tram 4.’

Freya Van Alsenoy (N-VA): ‘We zijn niet tegen een motie maar ze moet wel efficiënt zijn. De plannen hier liggen al vast. We kunnen ons beter richten naar projecten in de toekomst. We hebben trouwens ook een boomanalyse laten uitvoeren waaruit blijkt dat de bomen momenteel te dicht bij elkaar staan. Na de keerlus zullen veel bomen blijven staan en er zullen er zelfs bijkomen. Indien we de markt laten zoals ze is komen er conflictsituaties met het autoverkeer.’ De motie werd verworpen met elf stemmen tegen vijftien.

Edwin MARIËN

Foto N-VA

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten