• 23/06/2024

Dorpsteam van Ginderbuiten heeft visie voor het gehucht klaar

MOL – Het traject Veerkrachtige Dorpen van de provincie Antwerpen leverde een inspirerend visiedocument op voor de toekomst van Ginderbuiten. Dit document werd gisteravond voorgesteld. Nu volgt overleg met de gemeentediensten om te bekijken welke acties al dan niet uitgevoerd kunnen worden en welke passen binnen het meerjarenplan. Ook het dorpsteam zal een actieve rol opnemen om acties te realiseren.

Kathleen Helsen (CD&V), gedeputeerde voor plattelandsbeleid: ‘De wereld om ons heen verandert voortdurend, in een steeds sneller tempo. De invloed van je dorp op wie je bent, is niet te onderschatten. Mensen moeten zich thuis voelen in hun dorp. Dat vinden wij als provinciebestuur zeer belangrijk. De inwoners  moeten er alle kansen krijgen om zichzelf te zijn en zich te ontplooien. Dat geldt voor jong en oud. Ook het gemeentebestuur van Mol denkt er zo over. Daarom zijn we samen gestart aan het Veerkrachtige Dorpen-traject in Ginderbuiten. We gaan met de inwoners van Ginderbuiten en met het gemeentebestuur opnieuw rond de tafel zitten om te kijken hoe we inwoners vanuit het provinciebestuur verder kunnen ondersteunen op weg naar een echt veerkrachtig dorp. Onder meer in het buurdorp Gompel kan je nu al zien wat voor resultaten die samenwerking kan opleveren.’

In het visiedocument gaven de inwoners volgende prioriteiten aan: het kerkplein omvormen tot een fijn dorpsplein, een link tussen het plein en de omgeving, ontmoetingsplekken voor jong en oud, ondersteuning van de trekkers in het verenigingsleven en het aantrekken van nieuwe trekkers, bestaande evenementen -zoals de lichtstoet en de kermis – voortzetten en versterken, een verkeersveilig dorpscentrum voor fietsers en voetgangers, meer groen in het straatbeeld en zones waar kinderen op straat kunnen spelen en senioren elkaar kunnen ontmoeten, een afstemming tussen de verenigingen, een gerichte aanpak voor armoede, een warm onthaal voor nieuwkomers in het dorp via de gemeente, verenigingen en wijkcomités en een gerichte aanpak voor de gevaarlijke punten in het dorp.

Lieve Heurckmans (CD&V), schepen voor dorpsontwikkeling: ‘We wierven een voltijdse dorpscoördinator aan en gingen in op het aanbod “Veerkrachtige Dorpen” van de provincie Antwerpen met de ambitie om in elk dorp en wijk van Mol te komen. In Gompel en Ginderbuiten werd het traject al doorlopen. In Heidehuizen zijn we gestart in het najaar en in Mol-Centrum wordt gestart, wat een specifieke aanpak zal vragen. In Donk liep een soortgelijk traject. Elk dorp is uniek en heeft zijn eigen sterkten en zwakten en vooral zijn eigen uitdagingen en kansen. Door in te zetten op de 3 D’s – een warm Dorpshuis, betrokkenheid van de Dorpsbewoners en een aangenaam Dorpsplein – willen we de sociale samenhang in elk dorp of wijk bevorderen.’                                   ‘Het visiedocument, dat het resultaat is van de sessies en de behoeften, is een mooie samenvatting van de dromen en bezorgdheden van de dorpsbewoners waaruit acties kunnen ontstaan vanuit de inwoners zelf alsook het bestuur en de gemeentediensten op korte en middellange termijn maar zeker ook naar de volgende bestuursperiodes.                                                                                                                                                   Dankzij de keuze om in te zetten op een Mols dorpscoördinator kunnen wij de verbinding tussen onze dorpen en het lokaal bestuur verduurzamen in de toekomst.’

In Ginderbuiten kan je nu vrijdag 16 december gratis deelnemen aan een Winterwandeling van vijf kilometer. Je vertrekt tussen 18 uur en 20.30 uur aan het parochiaal centrum.

Foto’s Peter Willekens

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten