• 27/05/2024

Door weigering vergunning aan HondaPark dreigt motorcross in Kempen te verdwijnen

BALEN – Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Balen betreurt andermaal de intrekking van de vergunning van het HondaPark door de Raad van State, na een klacht door vzw Aktiegroep Leefmilieu Kempen (VALK). VALK heeft als werkingsgebied Turnhout, Balen, Dessel, Arendonk, Mol, Kasterlee, Geel, Westerlo en Laakdal. Dit oefencircuit in Olmen, een deelgemeente van Balen,  kent een lange traditie en werd in de jaren ‘70 nog mee opgericht door de betreurde Eric Geboers.

Jan Claes van VALK: ‘In een uithoekje van de provincie Antwerpen, pal op de grens met de Limburgse gemeenten Ham (Gerhees) en Leopoldsburg (Heppen) wordt al 30 jaar, bij aanvang zelfs illegaal, gecrost. Wegens geluidsoverlast verhuisde het crosscircuit destijds van de Keiheuvel (Balen) naar het huidige HondaPark in Olmen. Door de windrichting zijn het vooral de Limburgse buren uit Immert- Heppen en Oostham die het lawaai over zich heen krijgen.’

‘In de onmiddellijke omgeving ligt een zone met verblijfsrecreatie, de omloop zelf ligt in landschappelijk waardevol agrarisch gebied op enkele honderden meters van twee natuurgebieden met aan Limburgse zijde een stiltegebied. Op de aanpalende Gerheserheide heeft de Vlaamse Landmaatschappij grote inspanningen geleverd om de natuurwaarde van dat gebied te verhogen en zachte recreatie met wandel- en fietspaden te promoten. Dat valt moeilijk of niet te rijmen met de uitbating van een crossterrein.’

Burgemeester Johan Leysen (CD&V: ‘Wij kunnen als gemeente bevestigen dat het circuit steeds op een verantwoorde manier werd uitgebaat, waarbij de impact op de omgeving zo beperkt mogelijk werd gehouden. Ook het engagement van het HondaPark, om mensen met een beperking in onze regio te laten genieten van de motorcrosssport (onder meer tijdens de Andere Sportdag), is maatschappelijk bewonderenswaardig.’

‘De motorcross zit letterlijk in het DNA van onze gemeente. We kunnen terugblikken op een lange geschiedenis van motorcrosskampioenen. Heel wat nationale en internationale topcrossers wonen (of woonden) in Balen. Daarnaast tellen we ook veel amateurcrossers die hun gading op het HondaPark vinden. De ‘cross’ kan dan ook rekenen op veel draagkracht en een grote aanhang binnen onze gemeente. Getuige daarvan ook de weinige klachten die de gemeente hierover ontvangt, en dan nog vaak van buiten onze gemeente vanuit een eenzijdige hoek.’

‘De huidige klacht die geleid heeft tot de intrekking van de vergunning, is blijkbaar gesteund op zogenaamde milieuargumenten. Wij vrezen echter dat nu het wildcrossen weer gaat toenemen in onze mooie natuur- en bosgebieden. Een pervers en averechts effect voor onze natuur. De gemeente heeft er samen met het HondaPark in het verleden immers voor geijverd om het wildcrossen tegen te gaan door de beoefenaars van de motorsport een gereglementeerd parcours aan te bieden om hun hobby op een verantwoorde manier te beoefenen. We vrezen dat het milieu en onze natuur er na de intrekking niet op zal vooruitgaan.’

‘Wij roepen de Vlaamse overheid op om hun volle medewerking met prioriteit te verlenen zodat dit dossier zo snel mogelijk terug in orde kan worden gebracht. Zo zullen we in Balen kunnen blijven genieten van een sport die in ons DNA zit en die ons land al vele kampioenen heeft opgeleverd en in de toekomst nog zal brengen, en we op deze manier ook een passend antwoord kunnen blijven bieden tegen het wildcrossen.’

Joël Smets van Motorsport Vlaanderen: ‘Dit is een ramp voor onze sport. De reden waarom het circuit wordt gesloten frustreert ons enorm. Wij zijn zeker en vast begaan met de natuur. Onze maatschappij is echter enorm aan het polariseren.  Op dit moment hebben wij het gevoel dat de extremisten de bovenhand halen.’

De vergunning werd niet vernietigd op basis van overlast of impact op de omgeving. De Raad van State is van mening dat de toenmalige Vlaamse regering in 1999 ten onrechte de spoedeisendheid heeft ingeroepen bij de afdeling wetgeving van de Raad van State om binnen de drie dagen een advies te ontvangen voor haar regelgeving, wat destijds niet had mogen gebeuren volgens de Raad. Andere vernietigingsmotieven zijn niet voorhanden.

Zuhal Demir (N-VA), Vlaams minister van omgeving, heeft dan ook al opdracht gegeven een herstelbeslissing voor te bereiden. Dat betekent dat de minister nog deze maand een nieuwe beslissing kan nemen om ervoor te zorgen dat het motorcrossterrein en de sporters verder kunnen doen. Ze betreurt de continue aanvallen op de sport en laat intussen ook bekijken of er decretale mogelijkheden zijn om voor nog meer rechtszekerheid voor de sport te zorgen.

Demir: ‘We laten deze sport niet in de steek. Net zoals eerder in Lommel blijven we alles op alles zetten om in Vlaanderen deze prachtige sport mogelijk te maken. Als politiek moeten we de verantwoordelijkheid nemen om zaken mogelijk te maken, in plaats van zaken onmogelijk te maken. Ik sta aan de kant van de motorcross.’ (EM / Foto Gemeente Balen)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten