• 20/06/2024

Diverse partners onderschrijven hun open ruimte-ambities voor de Zuidrand

HOVE – De voorbije jaren werd hard gewerkt om de Zuidrand als streek een gezicht te geven en in te zetten op ruimte voor bos, natuur, water, landbouw, erfgoed (zoals forten, kastelen en molens) én recreatie tot in de woonkernen. Het is nog steeds een hele uitdaging om met alle partners van deze thema’s duurzaam te verankeren in het landschap van de Zuidrand.

Vandaag toonde men enkele hoogtepunten en realisaties en keek men vooruit naar ambitieuze doelen en projecten die men de komende jaren wil realiseren. Vanmiddag werd op Stroyland in Hove het Strategisch Project ‘Beleefbare Open Ruimte in de Zuidrand’ afgesloten en onderschreven alle partners de open ruimte-ambities voor de Zuidrand.

De locatie was niet toevallig gekozen. Het Stroyland is eigendom van Jacques Reynders: ‘Stroyland ontleent zijn naam aan een aanpalend stuk weiland, dat al decennialang onder de boeren zo wordt genoemd. Vier generaties woonden en werkten op de hoeve, tot deze in 2018 gerestaureerd en omgevormd werd naar een hedendaagse meeting- en eventruimte. Wat vroeger het varkensstalletje was werd nadien het schilderatelier van mijn echtgenote en ook de hooiberg werd in ere hersteld.’

Koen Volckaerts (N-VA), burgemeester van Hove: ‘Tijdens het begin van onze legislatuur was ik wat verrast dat het OCMW van Antwerpen zijn gronden wou verkopen. Toen waren er twee opties: ofwel zelf kopen ofwel – en dat is het geworden dankzij Sabine Carremans – de eigendom verwerven met Landschapspark Zuidrand. Het bos maakt onderdeel uit van de uitbouw van het landschapspark de Grote Boshoek dat zich uitstrekt van Hove tot Lint en Boechout.’

‘We hebben de Grote Gordel van het Uilenbos kunnen realiseren en met de hulp van de provincie en de bosgroep hopen we nog meer te bewerkstelligen. Ondertussen zijn onze landbouwers ook landschapsbouwers geworden. Het strategisch project BORAZ (Beleefbare Open Ruimte in de Antwerpse Zuidrand), onder coördinatie van provincie Antwerpen, vrijwaart 45 hectare open ruimte. Het strategisch project omvat de gemeenten Aartselaar, Borsbeek, Boechout, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Stad Mortsel.’

Sabine Carremans: ‘Toen het OCMW van Antwerpen vorige legislatuur ruim 65 hectare gronden verkocht, zijn we een intensieve samenwerking gestart met lokale besturen, verenigingen en burgers om de gronden publiek te kunnen houden. We zijn trots dat we erin geslaagd zijn om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen en zo 45 hectare, bijna 30 procent van de open ruimte in Hove, te vrijwaren.’

Luk Lemmens (N-VA), gedeputeerde bevoegd voor het gebiedsprogramma Zuidrand: ‘Er werd in de Zuidrand veel gewerkt door een gebiedsgerichte aanpak. Wie door de Zuidrand wandelt ziet veel verharding en merkt veel verstedelijkte druk.’

‘Heel het gebied is 5 108 hectare groot. 60 procent bestaat uit open ruimte. Als we de randgemeenten .er bijnemen is dat 10 000 hectare. Daar werken we aan. Binnenkort hebben we de inrichting van de Molenbeekvallei tussen het Sneppenbos en de Hellestraat in Boechout.’

Edwin MARIËN

Foto Provincie Antwerpen

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten