• 12/07/2024

Districtsraad Wilrijk geeft negatief advies voor verkeersingreep door stad

WILRIJK – De meest diverse onderwerpen kwamen aan bod tijdens de districtsraad van Wilrijk, al draaiden er toch heel veel rond verkeer.

Op de De Bruynlaan staan twee verkeerslichten kort na elkaar. De stad Antwerpen wil fietsers toelaten om het eerste rode licht te negeren en vraagt advies aan de districten Hoboken en Wilrijk. Burgemeester Kristof Bossuyt (N-VA): ‘Het college is geen voorstander van deze ingreep. De voornaamste reden is een pedagogische. Hoe maakt je in godsnaam een kind wijs dat het de ene keer wel, maar de andere keer niet door het rood mag rijden? Bovendien staat hier niets van in het bestuursakkoord van de stad.’ Dirk Avonts (Groen): ‘Wij vinden dit wel een verkeersveilige ingreep. Het eerste verkeerslicht is duidelijk voor autobestuurders, het tweede voor fietsers.’ Het voorstel om negatief advies uit te brengen werd gesteund door N-VA, Open Vld, CD&V en Vlaams Belang. Vooruit en PVDA onthielden zich. Groen stemde tegen.

Ook de Sint-Jan Vianneystraat kwam aan bod. In december 2019 werd – vooral op vraag van (groot)ouders van schoolgaande kinderen en medewerkers van basisschool De Ark van de Broekstraat een schoolstraat gemaakt. Ondertussen werd ook het Pastoor Pauwelsplein als schoolstraat ingericht. Dit had als gevolg dat de Sint Jan Vianneystraat een enkelrichtingsstraat werd richting Oudestraat. Ook tweezijdig parkeren werd toegelaten. Avonts (Groen): ‘Het toevoegen van negentien parkeerplaatsen vergroot de onveiligheid voor fietsers en voetgangers. Dit is een flater van jewelste.’ Martine Depauw (Vooruit): ‘Wij steunen Groen. Je kan toch wel twee parkeerplaatsen opofferen voor de fietser.’ Eén van de gemeenteraadsleden, Youssef Boubker (PVDA), woont in de betrokken straat. Hij getuigde in de commissie. ‘De buurt is bijzonder opgetogen met de éénrichtingsstraat. De parkeerdruk in onze straat was enorm. Die is nu afgenomen zonder dat dit tot onveilige situaties leidt.’ N-VA, Open Vld, CD&V, Vlaams Belang en PVDA stemden voor. Groen en Vooruit waren tegen.

Luc Eliaerts (Groen) vroeg wanneer er in de raad zou gediscussieerd worden over Ringpark Zuid (zie afbeelding). Bossuyt: ‘Het gaat om een klein gedeelte ter hoogte van de Jan De Voslei en de A12. We hebben onze mening geuit door de ondertunneling te vragen van de A12 en dit nog eens te herhalen op 6 december 2021. Iedereen heeft zijn zegje kunnen doen tijdens gemeenschappelijke raadscommissies.’ Werner De Gres vroeg – tot afkeuren van Alexandra d’Archambeau (Open Vld), Marleen Verbruggen (CD&V) en Martine Depauw – om de groenwerken in de Hermelijnstraat stil te leggen en het geld te gebruiken voor onder meer het vervangen van de gas- en waterleiding. Schepen Hans Ides (CD&V) en Werner Theuns (Open Vld) antwoordden dat dit uiteraard niet zomaar kan. Theuns beloofde het voorstel te bekijken om de Hermelijnstraat door te trekken naar de Jules Moretuslei.   Schepen Linda Verlinden (N-VA) kon niet ingaan op een vraag van Martine Depauw om deel te nemen aan het gele dozen project. 21 van de 27 Kempense gemeenten participeren hier in.  Het is een idee van Welzijnszorg Kempen waarbij bejaarden hun medische gegevens opslaan in een gele doos, die in de koelkast wordt bewaard. Het wordt ook al gebruikt in Gent en veertien West-Vlaamse gemeenten. ‘Een goed voorstel maar het brengt teveel werk mee om dit als district te organiseren. Dit is trouwens een stedelijke bevoegdheid. Daarom hebben wij de stadsdiensten vorig jaar al gevraagd om hier werk van te maken.

Edwin MARIËN

Afbeelding Stad Antwerpen

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten