• 18/05/2024

Districtsleden Wilrijk zijn boos – VacCovid zet in op 65+ en chronisch zieken

WILRIJK – Tijdens de districtsraad van Wilrijk waren de leden – over alle partijgrenzen heen – boos. Niet op elkaar maar in de eerste plaats op het Agentschap Wegen en Verkeer.

De heraanleg van de kruispunten aan de Jules Moretuslei en de Prins Boudewijnlaan zijn zowat de grootste en belangrijkste werken sinds lang in het district. Daarom wou de district een vertegenwoordiger van het Agentschap Wegen en Verkeer op de comissieraad krijgen maar het AWV gaf geen gehoor. De consulent openbaar domein van het district gaf toelichting maar diepgaandere vragen van de raadsleden kon hij niet beantwoorden. Een nieuwe poging om een vertegenwoordiger van AWV naar de districtsraad te halen mislukte eveneens . Wel gaf men schriftelijk enkele nikszeggende antwoorden op pertinente vragen. Op de vraag ‘hoeveel bomen er zullen overblijven’, luidde het antwoord: ‘tel het maar na op het plan.’

Luk Lemmens (N-VA) vond dit niet kunnen. ‘AWV levert geen service. Het wordt tijd dat wij als raad een signaal geven dat wij dit niet pikken end dat wij schriftelijk protesteren tegen dit gedrag.’ Alle partijen waren het hiermee eens. Als antwoord op een interpellatie van Martine Depauw (sp.a) over de aanduiding van de quick wins verkeersveiligheid woon-schoolroutes’, dit zijn plaatsen die in aanmerking komen om vervroegd te zullen worden aangepakt door minister van verkeer Lydia Peeters (Open Vld) gaf burgemeester Kristof Bossuyt (N-VA) te kennen boos te zijn op het stadsbestuur. ‘Men heeft ons op geen enkele manier geconsulteerd. Nochtans had men daar 51 dagen tijd voor. Men had het zelfs via rookpluimen kunnen doen.’ En schepen Werner Theuns (Open Vld) was bij een mondelinge vraag van Martine Depauw over de nutswerken in de Legerstraat boos op Fluvius en de onderaannemer. ‘De bewoners werden te laat op de hoogte gesteld van de werken en men heeft gecommuniceerd met eigen brieven en niet met diegene die wij hen hadden gegeven. We gaan dit probleem nogmaals aanklagen bij de stad. Alle districten worden immers vaker geconfrontreerd met nutsvoorzieningsbedrijven die zomaar lukraak werken beginnen uitvoeren zonder iemand hierover te contacteren.’

Stad Antwerpen, de vier Antwerpse eerstelijnszones en de gemeenten Schoten, Stabroek, Wommelgem en Borsbeek nemen extra acties om zoveel mogelijk 65-plussers en chronisch zieken uit de regio te vaccineren. Zo helpt de lokale corona-infolijn bij het inboeken van een afspraak voor het vaccinatiedorp VacCovid en wordt ingezet op toegankelijk vervoer naar het vaccinatiedorp. Stewards en hulpmiddelen ter plaatse maken het dorp toegankelijk voor personen met een beperking en hun begeleider.

Wie minder mobiel is en geen hulp heeft om naar het vaccinatiedorp te gaan, kan terecht in een van de 36 tijdelijke vaccinatielocaties in de regio. Een afspraak maken voor een tijdelijke vaccinatielocatie kan via de lokale corona-infolijn. Voor wie niet mobiel is, kan thuisvaccinatie een oplossing zijn. De inschatting of iemand in aanmerking komt voor thuisvaccinatie gebeurt door de huisarts.  Personen met een beperking of die minder mobiel zijn, mogen een begeleider meenemen naar het vaccinatiedorp VacCovid. Blinden en slechtzienden mogen ook hun blindengeleidehond meebrengen. Doven en slechthorenden kunnen in het vaccinatiedorp een videogebarentolk inschakelen. Het dorp is ook maximaal toegankelijk voor personen met een rolstoel. (EM / Foto Pixabay)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten