• 27/05/2024

Districtsbestuur van Berchem informeerde inwoners over de heraanleg van de Cogels-Osylei

BERCHEM – Begin mei start de langverwachte heraanleg van de Cogels-Osylei in Berchem. Vanmiddag werden de bewoners van de straat uitgenodigd op een infomarkt, aan het kruispunt van de Cogels-Osylei met de Generaal Van Merlenstraat.

In februari 2021 stelde het district Berchem het concept voor de heraanleg van de Cogels-Osylei voor. De bewoners waren het roerend eens dat een heraanleg van de straat prioritair is. Echter, de geplande aanpassingen van de parkeerplaatsen en het busverkeer zorgde voor heel wat bezorgdheid in de buurt.

Op basis van deze input werd alle voorgaande besluitvorming ingetrokken en werd de dialoog tussen het beleid en de buurtbewoners versterkt. Het resultaat is een nieuw, aangepast concept. Het herwaarderingsplan Zurenborg blijft echter een belangrijk en bindend document bij de uitwerking van de plannen.

De parkeerstrook in de Cogels-Osylei blijft behouden. Er worden zo weinig mogelijk trampalen en andere obstakels op het openbaar domein geplaatst. Er worden geen bomen meer in het straatprofiel voorzien. De bewoners worden betrokken bij de verdere invulling van het plein ter hoogte van het kruispunt. Intussen zijn er ook maatregelen getroffen om het aantal bussen dat gebruik maakt van de Cogels-Osylei drastisch te verminderen.

De huidige wegindeling blijft behouden, maar wordt aangepast aan de hedendaagse eisen. In de nieuwe situatie is de totale rijwegbreedte 6,40 meter.

De tussenafstand tussen de sporen wordt vergroot van 1,57 meter naar 1,80 meter om te zorgen dat het risico dat voetgangers of fietsers gekneld raken tussen twee kruisende trams verlaagt.

De voetpaden moeten hierdoor iets versmald worden van ongeveer 1,90 meter naar 1,80 meter.

Voor de fietsers blijft een zone over van 1,30 meter tussen het tramspoor en de boordsteen/parkeerstrook. De goot zal zo smal mogelijk worden uitgevoerd om de fietsers alsnog een zo een breed mogelijk deel van de rijweg te geven.

De voetpaden worden uitgevoerd in platines (kleine vlakke tegels uit natuursteen, hetzelfde materiaal als de voetpaden en het middenplein van het vernieuwde Tramplein), de rijweg in gezaagde kasseien en de parkeervakken in kasseien.

Wat de openbare verlichting betreft, worden de bestaande rondstralers behouden en voorzien van LED-verlichting. Zo wordt de verlichting doorheen de wijk consequent toegepast. Een gelijkaardige LED verlichting is intussen ook te zien aan het recent heraangelegd Tramplein.

De volledige traminfrastructuur zowel de sporen als de bovenleidingen dient vernieuwd te worden. Dankzij de aanleg van de nieuwe sporen zullen de trillingen van het tramverkeer drastisch verminderen.

Om de traminfrastructuur te verzoenen met de erfgoedwaarde en de beoogde beeldkwaliteit, wordt geopteerd voor een systeem met geprefabriceerde betonnen platen waarin de sporen en de gezaagde natuurstenen kasseien worden ingestort. De uitwerking van deze techniek wordt verder onderzocht. De kassei die zal gebruikt worden voor deze platen is gezaagd en gebrand zodat deze voldoende vlak is om het fietscomfort te garanderen, maar toch voldoende stroef is bij nat weer.

Sylvie MICHELE

Op de onderste foto Bruno De Saegher (N-VA), districtsschepen voor publiek domein.

 

 

­čĄ× Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten