• 17/06/2024

District Wilrijk stelt drie tuin- en twee woonstraten voor aan de stad

WILRIJK – Vier afwezigen tijdens de eerste districtsraad van het nieuwe politieke jaar, voor de gelegenheid op verplaatsing bij CC De Kern: schepen Robert Moens (N-VA), de fractieleiders van CD&V en Open Vld – Marleen Verbruggen en Alexandra d’Archambeau – en oppositiegemeenteraadslid Omar Al Jaouidi (sp.a).

Hun afwezigheid had in ieder geval geen invloed op het stemgedrag. Alle artikels werden eenparig goedgekeurd, met één uitzondering: Groen stemde tegen voor wat betreft het aanvullend verkeersreglement op en rond het Mastplein.

Dirk Avonts: ‘Wij ondersteunen dit niet omdat onze vraag om meer parkeerplaatsen voor fietsen en bakfietsen te voorzien tijdens de commissieraad werd afgewezen. Nu zijn er maar vijftien plaatsen en die staan altijd vol. ‘ Luk Lemmens (N-VA): ‘Het is geen goed idee om op het Mastplein zelf plaatsen te voorzien maar ik heb de schepen hier wel degelijk horen beloven dat men zal onderzoeken waar er elders nog wel plekken kunnen bijkomen.’ Burgemeester Kristof Bossuyt (N-VA): ‘Ik wens nogmaals te benadrukken dat het niet onze bedoeling is om parkeerplaatsen te gaan supprimeren. Wij blijven waken over de leefbaarheid van ons handelscentrum. Het is daar een blauwe zone. Het is nog één van de weinige plaatsen in Antwerpen waar betalend parkeren niet werd ingevoerd.’ Lemmens steunde de vraag van Martine Depauw (sp.a) om de fietsers niet te vergeten. ‘Als verantwoordelijke voor het fietsbeleid in de provincie lijkt me dat ook vanzelfsprekend maar het is de bedoeling dat we een verhaal schrijven voor én de wagen én de fiets. Het Mastplein is daarbij het meest geschikt om er auto’s te parkeren.’

Sp.a stelde een schriftelijke vraag over onthardingsprojecten. Elk district mag een aantal straten naar voor schuiven die uiteindelijk dan tuinstraat of woonstraat kunnen worden. Die beslissing wordt genomen door de stad Antwerpen.  Schepen Hans Ides (CD&V): ‘Eén van de voorwaarden is dat de bewoners van die straten mee in het verhaal willen stappen. Onze bedoeling is om niet alles te concentreren op één wijk. Volgende week krijgen de inwoners van de straten die wij op het oog hebben de nodige info toegestuurd. Voor de woonstraten worden de Sterrenlaan en de cluster Chrysantenstraat/Lotusstraat naar voor geschoven, voor de tuinstraten komen de Lode Brionstraat, de Cliviastraat en de Jan De Groofstraat in aanmerking.’ In een tuinstraat wordt gestreefd naar het maximaal vergroenen en verblauwen van de straat door de bestaande verhardingen te vervangen door onder meer plantvakken, bomen, kruiden- en moestuintjes, grasperkjes, klimplanten,… Terwijl tuinstraten dienen te worden uitgerold onderzoekt men in woonstraten hoe er bij een klassieke straatinrichting extra maatregelen voor vergroening en verblauwing kunnen worden toegepast. De stad wil het Waterplan toepassen bij elke heraanleg. Ides: ‘Van de twee aanvragen die we doen voor woonstraten weten we dat er sowieso één zal worden aanvaard. Normaal hadden we heel het vergroeningsproject van ons district graag voorgesteld in oktober maar door de corona-maatregelen dient dit te worden uitgesteld en opgesplitst. We voorzien nu een info-evenement eind februari 2021.’

Het was gisteren één jaar geleden dat de ramp in Ridderveld zich had voorgedaan. Lien Moens (PVDA): ‘Ik hoor dat heel wat slachtoffers vlug werden vergoed maar bij anderen lijkt dat moeizamer te verlopen.’ Bossuyt: ‘Dit is een materie voor de verzekeringsmaatschappijen. Nu, ik vrees dat, nu het een zaak wordt voor de correctionele rechtbank, dit weleens op de lange baan zou kunnen worden geschoven. Wij, vanuit het district, hebben ons vooral bezig gehouden met communicatieve ondersteuning en een kleine attentie gegeven aan de 320 personen die betrokken waren bij de interventie.’ (EM)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten