• 20/05/2024

District koud gepakt door Beerschot, Sammy Mahdi komt naar CD&V Wilrijk

WILRIJK – Beerschot heeft grootse plannen. Het wil onder meer een trainingscomplex bouwen aan het Universiteitsplein in Wilrijk. Het zit de leden van het districtscollege echter dwars dat zij in de krant moesten lezen wat de voetbalclub heeft afgesproken met de stad Antwerpen. Om tekst en uitleg te krijgen nodigde Robert Moens (N-VA), schepen voor sport, afgevaardigden van Beerschot uit  tijdens de vorige raadscommissie.

Daar kwamen heel wat vragen naar boven, vooral met betrekking tot de mobiliteit. Na afloop bleven de raadsleden nog met heel veel vragen zitten. De verschillende fracties mogen hun resterende vragen nu bezorgen. Burgemeester Kristof Bossuyt (N-VA) hoopt tijdens de volgende gemeenteraad met een unaniem standpunt naar buiten te kunnen komen. Beerschot liet wel weten dat de plannen nog niet definitief zijn.

Onlangs werd een opendeurdag gehouden op de kinderboerderij waarbij buurtbewoners en geïnteresseerden kennis konden maken met het project. Martine Depauw (Vooruit): ‘Met de vorige uitbater is één en ander serieus scheef gelopen. Daarom vraag ik mij af hoe wij tussentijdse evaluaties kunnen houden of eventuele toezichtcommissies of nog, kunnen wij de uitbaters niet één of twee keer peer jaar uitnodigen?’ Erik Huijbrechts (Vlaams Belang) sloot zich hierbij aan. Lien Moens (PVDA): ‘We zouden die controlemiddelen niet moeten inbouwen indien de kinderboerderij  door stadspersoneel zou worden onderhouden zoals het was. Ik zou graag de nieuwe uitbaters, De Kompanie,  uitnodigen om hun financieel plan te komen uitleggen.’ Dirk Avonts (Groen): ‘Ik kan me vinden in al deze opmerkingen en stel voor om één keer per jaar een commissie te laten plaatsvinden op de kinderboerderij zelf’.’

Bossuyt: ‘De concessie wordt opgevolgd door Vespa. Er gebeurt een tweejaarlijkse evaluatie over de dienstverlening door Vespa, stad en district. Ten allen tijde kan een overleg worden samengeroepen en het is altijd mogelijk om een plaatsbezoek in te lassen. Wij hebben een gesprek gehad met de uitbaters. Ik stel voor dat jullie – indien nodig – gebruik maken van jullie initiatiefrecht om vragen over de kinderboerderij te agenderen op de districtsraad.’

Eind april komt Sammy Mahdi, staatssecretaris voor Asiel en Migratie een lezing geven voor leden en sympathisanten van CD&V Wilrijk. De exacte datum moet nog worden vastgelegd. Het laat zich raden dat de agenda van Mahdi goedgevuld is. Het is meteen de eerste activiteit van CD&V Wilrijk new look. Onlangs waren er bestuursverkiezingen waarbij Marleen Verbruggen als voorzitter werd aangesteld. Zij is fractieleider in de districtsraad, voorzitter van Beweging.net Wilrijk en van de wijkvereniging Eden Leeft! ‘Bedoeling is dat we de partij opnieuw op de kaart zetten. Het bestuur werd verjongd en we werken op een nieuwe manier, in commissies.’ Melahat Ugur (zie foto) gaat ‘Vrouw en Maatschappij’ leiden. ‘Uiteraard gaan wij ons richten op zaken die vooral vrouwen aangaan. We gaan van start door te werken rond menstruatiearmoede.’  Roel Vanhandenhove blijft voorzitter van de senioren. ‘Ook wij vinden het tijd dat we terug naar buiten treden’. Damiaan Kiebooms tenslotte -kleinzoon van de vroegere burgemeester-  leidt de jongerenafdeling.’ CD&V beschikt over één van de sterkste netwerken in ons land wat een verrijking en ondersteuning betekent voor onze sociale levens.  Verder gaan we visies uitwerken op tal van thema’s en ideeën om het leven in Wilrijk te verbeteren. Tenslotte gaan we de nadruk leggen op vorming om bij te leren over politiek, christendemocratie en Wilrijk.’

Edwin MARIËN

Foto CD&V Wilrijk

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten