• 20/06/2024

District Deurne legt samen met de stad drie tijdelijke pleintjes aan

DEURNE – Op dinsdag 3 november start op de Frank Craeybeckxlaan – Te Couwelaarlei in Deurne de aanleg van drie pleintjes, door bestaande graszones uit te breiden. De werken moeten tegen het einde van de week zijn afgerond. Hierdoor ontstaat meer lokale ontmoetings- en verblijfsruimte, en tegelijk bieden de ingrepen een blik op de toekomst van dit gebied. Binnen enkele jaren worden beide straten definitief heraangelegd.

Het is de ambitie van de stad en het district om de Frank Craeybeckxlaan om te vormen tot een aantrekkelijk centrum voor Deurne. Daarom wordt de Lakborslei aangepast tot hoofdverbindingsweg tussen de Bisschoppenhoflaan en de Turnhoutsebaan, zodat in 2024-2025 de Frank Craeybeckxlaan kan worden heraangelegd als een lokale straat.

Om een zicht te krijgen op de noden en potenties van de buurt heeft de stad Antwerpen zich geëngageerd om een integraal actieplan op te maken, dat ook met een lokale focusgroep wordt afgetoetst. Voor het actieplan wordt de stad ondersteund door het Europese URBACT-project ‘Thriving Streets’. Drie ambities staan centraal: het winkelgebied versterken, de verkeerssituatie en -veiligheid verbeteren en de ontmoetings- en verblijfsruimte vergroten. Er worden drie pop-up parkjes gemaakt: het Bibliotheekparkje, het Fonteinparkje en het Pieter De Ridderparkje.

Districtsburgemeester Tjerk Sekeris (N-VA, zie foto): ‘Het Bibliotheekparkje situeert zich ter hoogte van bibliotheek Couwelaar. De bestaande middenberm krijgt daar een uitbreiding naar de straat en het voetpad. Op die manier krijgt de bibliotheek een informeel voortuintje, waar bij mooi weer buiten kan worden gelezen en gewerkt. De doorgang naar de achterliggende begraafplaats wordt zichtbaarder.’

‘De fontein is een belangrijke blikvanger voor de Frank Craeybeckxlaan. Ook daar neemt de tijdelijke heraanleg een stuk baan mee, deze keer in rijrichting Deurne-Noord. Door het inrichten van dat parkje wordt de fonteinzone en het omliggende gras toegankelijk. Buurtbewoners en scholieren kunnen hier genieten van een veilige en informele ontmoetingsplaats.’

‘Ter hoogte van het kruispunt van de Frank Craeybeckxlaan met de Pieter de Ridderstraat komt het Pieter de Ridderparkje, een uitbreiding van de middenberm over het baanvak richting Deurne-Noord. Dankzij dit parkje wordt de nieuwe verkeerssituatie duidelijk leesbaar voor weggebruikers.’

De Frank Craeybeckxlaan en de Te Couwelaarlei zijn zone 30, maar het wegbeeld is daar onvoldoende op aangepast. De Frank Craeybeckxlaan is erg breed, waardoor de snelheidsbeperking niet altijd duidelijk is voor de weggebruiker. Bij de tijdelijke inrichting wordt de straat versmald, waarbij het verkeer van beide rijrichtingen op één van de twee baanvakken wordt gebracht, die hiervoor breed genoeg zijn. Fietsers worden op een duidelijk zichtbare manier verweven met het andere verkeer.

Freddy Lorent (Open Vld), districtsschepen voor publieke ruimte: ‘Met deze proefopstelling en nadien de definitieve realisatie van het project, maken we een natuurlijke verbinding tussen het begraafpark Sint-Fredegandus en het Rivierenhof. Hierdoor vormen we de Frank Craeybeckxlaan, net als de Lakborslei, om naar een groene leefbare straat.’ Alle handelszaken, parkings en garagepoorten blijven tijdens de aanleg bereikbaar. De Lijn volgt haar huidige traject, de bushalte ter hoogte van het Koninklijk Atheneum wordt 30 meter verplaatst. Enkele bestaande parkeerplaatsen worden tijdelijk opgeheven maar zoveel mogelijk gecompenseerd. (EM / Foto N-VA)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten