• 27/05/2024

District Borgerhout eerde baanbrekend jeugdwerkproject ‘Pleinpatrons’

BORGERHOUT – Vanmiddag nodigde district Borgerhout jeugdwerkers uit om samen het baanbrekende jeugdwerkproject ‘Pleinpatrons’ te eren. Het project bestaat immers ruim tien jaar.

 Tien jaar geleden sloegen jongerenorganisaties JES, KRAS en Samen op Straat (SAAMO) de handen in elkaar voor een pioniersproject in Borgerhout: de pleinpatrons. Het project vertrekt vanuit de kracht van jongeren die zijn opgegroeid in de buurt en die verankerd zijn met de pleintjes uit hun wijk. Via een uitgebreide opleiding worden deze jongeren klaargestoomd tot vertrouwenspersoon van hun pleintje. Het project werkt al tien jaar succesvol aan het versterken van sociale cohesie. Vandaag ging Omar Al Jattari (Groen), schepen van jeugd, in gesprek met de Pleinpatrons.

 Het project van ‘PleinPatrons’ draait om de jongeren tussen de achttien en 25 jaar die als ‘PleinPatron’ fungeren en werken op verschillende pleinen in de wijk/buurt. Een PleinPatron heeft de taak om van een plein een plaats te maken waar iedereen welkom is, waarbij hij of zij de heersende dynamiek van het plein in acht neemt. PleinPatrons zijn eerst en vooral jongeren die de omgeving kennen als hun broekzak. Ze groeiden er op en zijn zelf intensief gebruiker van de publieke ruimte. Maar het zijn ook jongeren met een groeipotentieel. Ze willen als vrijwilliger iets betekenen voor de wijk en mits opleiding en coaching nemen ze een engagement op als steward of animator. En dat werkt aanstekelijk. Ook andere jongeren willen dan deel uitmaken van een equipe die zich inzet voor de buurt en daarvoor waardering terugkrijgt.

 Het takenpakket van een PleinPatron is tweeledig. Enerzijds moet hij de werking op het plein verbeteren. Dit kan door sport en spel te organiseren, maar ook door als vertrouwenspersoon op te treden voor de jongeren die actief zijn op het pleintje. Door andere jongeren te betrekken bij de pleinwerking wordt het vertrouwen in elkaar groter, waarna er op een respectvolle manier met elkaar omgegaan kan worden en er minder conflicten ontstaan. Ook proberen de PleinPatrons iedereen te betrekken op het pleintje door een brede selectie aan activiteiten te organiseren. Anderzijds biedt de PleinPatron ook ondersteuning aan evenementen die georganiseerd worden op het plein. De PleinPatron speelt een bemiddelende en ondersteunende rol tussen de organisator van het evenement en de buurt.

 In een eerste stap gaat het PleinPatrons-project op zoek naar mogelijke PleinPatrons. PleinPatrons hanteert een bottom-up aanpak. Zo worden jongeren met interesse in vindplaatsgericht jeugdwerk gestimuleerd om PleinPatron te worden. PleinPatron-kandidaten worden doorlopend gezocht door de coaches. De coaches zijn jeugdopbouwwerkers die actief zijn in de wijken/buurt van de pleinen. Zij zijn ook gekend in de buurt.

 De kandidaten voor PleinPatrons zijn in de eerste plaats gebruikers van de verschillende pleinen en kwamen zo al in contact met de coaches. Op vraag van de coaches, kunnen de kandidaten starten met hun opleiding voor PleinPatron. De opleiding tot PleinPatron bestaat uit een vormingspakket dat zich meer richt op vindplaatsgericht werk. Zo zijn de kandidaten in staat om animator te zijn in de openbare ruimte of tijdens publieke evenementen. Na het afronden van de opleiding krijgen de PleinPatrons tevens een attest mee.

Het effect van het traject bij de vrijwilligers zelf is ook niet te onderschatten. Uit interviews met de PleinPatrons blijkt dat ze zich danig bewust zijn van hun voorbeeldfunctie naar de andere jongeren op het plein toe. Terwijl conflicten tussen jongeren vroeger al snel met gebalde vuist afgehandeld werden, zijn de PleinPatrons nu de initiatiefnemers om het gesprek aan te gaan. (EM)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten